👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pupporna V 42 och 43

Skapad 2017-09-27 15:33 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering: Dessa 2 veckor ska vi fokusera på kamratskap, att förstå vad det betyder när någon säger stopp och på begreppen kring vikt och volym. I språk arbetar vid med Bornholmsmodellen.

Innehåll

Vecka: 42 och 43.

Lektionsplanering – Pupporna Dag: Måndag

 

Huvudaktivitet:

Matematik

Bornholm: Saga 2 för barn 2 1/2 -4 år.

Utebildning/utedag med matematik innehåll.

Syfte/mål: 

Bornholmsmodellen: Språkutveckling, utveckla ordförråd, ordförståelse, minne, kommunikation och att uttrycka tankar.

Matematik: Utveckla en förståelse för begreppen kring vikt och volym som tungt, lätt, lite, mycket. Använda mått  satserna liter och deciliter. Jämföra saker som är tunga respektive lätta i naturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 1: Bornholm se planering saga 2.

Lektion 2: Vi går i väg krokodillekplatsen. Här fortsätter vi med vikt och volym, mäta och väga. Medtag våg, vatten, måttsats. Pröva begreppen tungt-lätt, lite-mycket och mer-mindre. Gå tillsammans i ledet, träna på att hålla en kompis i handen vilken som. Para i hop sig två och två med hjälp av rim pilarna.  

Lektion 3: Undervisa kring volym under lunchen med hjälp av deciliter och liter mått. Hur många deciliter går det i mitt glas? Hur mycket är en liter? Kan jag hälla hela vatten kannan i mitt glas? eller är en liter mjölk mer eller mindre än en deciliter mjölk. Återkoppla kring förmiddagens aktiviteter i utematematik.

Utvärdering:

 

 

Vecka: 42 och 43.

Lektionsplanering – Pupporna Dag: Onsdag

 

Huvudaktivitet:

Gymnastik och rörelse

Bornholm: Saga 2 för barn 2 1/2 -4 år. Vecka 43 börjar vi på saga 3.

Syfte/mål:

Bornholmsmodellen: Språkutveckling, utveckla ordförråd, ordförståelse, minne, kommunikation och att uttrycka tankar.
Gymnastik: 
Att röra sig efter angivna instruktioner, regler i lekar och att automatisera rörelser.

Barnenfödda 2013 har gymnastik med Lis. Friskis och Svettis Miniröris nr 5, samarbetslekar och färg lekar.

Barnen födda 2012 har gymnastik med Ann-Christin. Friskis och Svettis nr 3 och olika lekar.

 

 

Lektion 1:  Bornholm se planering saga 2. Vecka 43 se planering saga 3.

 

Lektion 2: Gymnastik och rörelse se planering i pärmen.

 

Lektion 3: Undervisa kring volym under lunchen med hjälp av deciliter och liter mått. Hur många deciliter går det i mitt glas? Hur mycket är en liter? Kan jag hälla hela vatten kannan i mitt glas? eller är en liter mjölk mer eller mindre än en deciliter mjölk.
 

Utvärdering:

 

 

 

Vecka: 42 och 43.

Lektionsplanering – Pupporna Dag: Torsdag

 

Huvudaktivitet:

Temaarbete kring kamratskap.

Bornholm: Saga 2 för barn 2 1/2 -4 år. Vecka 43 börjar vi på saga 3.

 

Syfte/mål:

Bornholmsmodellen: Språkträning, utveckla ordförråd, ordförståelse, minne, kommunikation och att uttrycka tankar.

Temaarbete: Skapa en förståelse för vad stopp betyder. När säger man stopp och vad gör man när kompisen säger stopp?
 

Lektion 1: Bornholm se planering saga 2. Vecka 43 se planering saga 3.

 

Lektion 2: Kompismaterialet: Boken och aktiviteterna om att säga stopp. Tillverka en stopphand med hjälp av färg, papper och blomsterpinne. Hur gör kompisarna kanin och igelkott när de inte vill vara med längre eller blir rädda och ledsna?
 

Lektion 3: Undervisa kring volym under lunchen med hjälp av deciliter och liter mått. Hur många deciliter går det i mitt glas? Hur mycket är en liter? Kan jag hälla hela vatten kannan i mitt glas? eller är en liter mjölk mer eller mindre än en deciliter mjölk.
 
 

Utvärdering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016