👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Trafik - Förskoleklass

Skapad 2017-09-27 15:56 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola F
Hur man ska agera och hur man är säker i trafiken.

Innehåll

Arbetsområde 

Vi kommer under kommande veckor arbeta med ett mini-tema om TRAFIK. Vi kommer att prata om vikten av att synas i trafiken och hur man agerar säkert i trafiken såsom gående, cyklist och bussresenär.

 

Konkreta mål

Vi ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

- Säkerhet i trafiken

- Enklare lagar och regler i trafiken

- Trafikmärken

- Cykelsäkerhet

 

Undervisning 

 • Vi kommer se på filmer från UR om att vara "Enklare trafikregler - landsbygd" , "Gatusmart - mörker och reflex" och "Gatusmart - cykla". 
 • Eleverna kommer till skolan på olika sätt, detta kommer vi synliggöra genom ett trafikdiagram som görs vid två tillfällen. 
 • Vi kommer studera olika trafikskyltar/vägmärken som finns i trafiken, gå en promenad för att se vilka som finns i vårt närområde. Eleverna kommer att få möjlighet att skapa egna trafikskyltar/vägmärken och därefter kommer eleverna få berätta om sina skyltar för övriga i klassen. 
 • Utforska hur reflexer fungerar och varför de är bra att ha när vi vistas i mörker. Vi experimenterar med mörker-ficklampa-reflexer. 
 • Många av eleverna cyklar till skolan och därför ska vi utreda vad för regler och säkerhet det finns kring cyklister. 
 • Eleverna kommer få designa egna cykelhjälmar då de kan välja att skapa från början eller utifrån färdiga mallar.
 • Slutligen kommer det anordnas en tipspromenad för att tydliggöra elevernas lärande och utveckling.  

 

Begreppslista: Trafik, säkerhet, övergångsställe, reflexer, trafikskyltar/vägmärken och diagam.

 

Dokumentation:  

Som dokumentering kommer vi använda oss av:

 • Fotografering
 • Skapande av hjälmar och trafikskyltar/vägmärken
 • Samtal med eleverna kontinuerligt under temats gång. 
 • Lärande och utveckling - tipspromenad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -