👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Looks

Skapad 2017-09-27 16:06 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer att arbeta med att lyssna, läsa, skriva och prata om kläder och hur man ser ut. Vi utgår från Section 2 i Wings 7.

Innehåll

Innehåll: 

 • Some Useful Vocabulary TB s. 30-31
 • What are you wearing TB s. 32
 • Shopping phrases TB s. 33
 • I think I like second hand TB s. 34-35
 • Describing people TB s. 38-39
 • Grammatik: possessiva pronomen, tidsprepositioner, preteritum av verb WB p. 43-54

 

Material:

 

Bedömningsuppgift: 

Skrivuppgifter: Beskriva sig själv, beskriva en annan person.

Kunskapskrav som bedöms:

Formulera sig i skriftlig framställning.

Bearbeta egna framställningar.

Tips! Tänk på att alla texter finns inlästa i inläsningstjänst och på nätet nok.se/extramaterial. Behöver du din inloggning så hör av dig till mig. 

Uppgifter

 • Högläsning av dialog

 • Områdesprov. Describing people

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9