👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrativ text åk 4-6

Skapad 2017-09-27 19:17 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Här ser du hur jag har tänkt att vi ska arbeta med narrativ text. Du ser också vilka språkmål vi har. För att det ska bli ännu tydligare, titta gärna på matrisen.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Här ser du hur jag har tänkt att vi ska arbeta med narrativ text. Du ser också vilka språkmål vi har. Glöm inte att titta på matrisen så du vet vad du ska tänka på för att kunna arbeta med/bearbeta din text på bästa sätt.

Innehåll

Språkutvecklande pedagogisk planering - Narrativ text

Språkutvecklande pedagogisk planering - Narrativ text

Vad är målet?

Att utveckla sin förmåga att formulera sig i skrift.

Att utveckla sin förmåga att anpassa språket

Att utveckla sin förmåga att följa språkliga strukturer och normer

 

Vilka språkmål har jag?

Att kunna skriva korrekta meningar med stor bokstav och skiljetecken på rätt plats

Att kunna skriva med en tydlig röd tråd samt inledning, handling och slut

Att kunna använda orientering (miljö- och personbeskrivningar)

Att kunna använda rätt tempus

Att variera sitt ordval samt få variation i meningars längd och hur de börjar

Att undvika särskrivning

 

Vilken stöttning kommer jag att ge?

Jag gör, vi gör, du gör

Strukturpapper

Övning med ordstegring/ordtrappa

Förförståelse? Vad kommer jag att repetera.

Röd tråd

Visa matrisen

Beskrivande ord

Direkt anföring (dialog)

Hur kommer bedömningen att gå till? Vid vilka tillfällen ges formativ återkoppling?

Formativ återkoppling skriftligt i mitten av arbetet, vi tittar då på matrisen vid enskilt samtal och de får 1-2 utvecklingspilar.

Bedömning vid ett tillfälle i slutet där de får 60-80 min på sig att skriva en kort berättelse.

 

Hur utvärderar jag resultatet?

Vi diskuterar elevens matris vid ett återkopplande samtal.

Matriser

Sv
Narrativ text

Narrativ text
På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och struktur
I stort sett begripligt innehåll Ansats till röd tråd med början, mitten, slut.
Begripligt innehåll Har en enkel röd tråd med början, mitten, slut.
Tydligt och utvecklat innehåll En tydlig röd tråd med början, mitten och slut.
Tydligt och välutvecklat innehåll. En tydlig röd tråd med början, mitten och slut.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas/görs ej korrekt.
Styckeindelning görs korrekt och finns på ett ställe.
Styckeindelning görs korrekt och finns på ett fåtal ställen.
Styckeindelning görs på ett korrekt sätt och finns på flera ställen i texten.
Varierat ordval
Har en viss variation i ordval.
Använder ett enkelt och till viss del varierat ordval.
Använder ett varierat ordval.
Använder ett varierat ordval som höjer textens kvalitet.
Språk och skrivregler
Kan med en vuxens hjälp skriva en korrekt meningsbyggnad. .
Använder en enkel meningsbyggnad som går att följa
Skriver med en tydlig och utvecklad meningsbyggnad
Skriver med en tydlig och mer avancerad meningsbyggnad
Skiljetecken
Kan med en vuxens hjälp använda stor/ liten bokstav korrekt Kan med hjälp använda skiljetecken korrekt.
Använder stor/ liten bokstav med säkerhet. Använder punkt och andra skiljetecken korrekt och med viss variation.
Använder stor/ liten bokstav med säkerhet. Använder skiljetecken korrekt och med variation. Direkt anföring delvis korrekt.
Använder stor/ liten bokstav med säkerhet. Använder skiljetecken korrekt och med variation. Direkt anföring samt indirekt används också korrekt.
Stavning
Kan med hjälp skriva en text där stavfel inte gör texten svår att förstå för läsaren
Visar viss säkerhet för stavning.
Har ett fåtal stavfel som inte förstör förståelsen.
Få eller inga stavfel
Tempus
Kan med en vuxens hjälp använda i stort sett samma tempus genom hela texten
Använder i stort sett samma tempus genom hela texten
Använder samma tempus genom hela texten
Kan använda samma tempus genom en hel text, men även växla där det passar.
Beskrivningar och handling
Texten är inte kopplad till uppgiften.
Texten är delvis kopplad till uppgiften.
Texten är kopplad till uppgiften.
Texten är kopplad till uppgiften.
Du kan med hjälp skriva enkla miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och handling.
Du skriver enkla platsbeskrivningar, personbeskrivningar och handling.
Du skriver tydliga och utvecklade platsbeskrivningar, personbeskrivningar och handling. Du kan beskriva känslor, tankar, stämningar eller miljöer för läsaren.
Du skriver välutvecklade platsbeskrivningar, personbeskrivningar och handling. Du kan beskriva känslor, tankar, stämningar eller miljöer för läsaren genom att använda språkliga grepp som t ex omskrivningar/liknelser.
Ge respons
Ge förslag och exempel på hur en klasskamrat kan utveckla och förbättra sin sin text.
Du kan med en vuxens hjälp ge enkel respons på texters innehåll.
Du kan ge enkel respons på texters innehåll.
Du kan ge utvecklad respons på texters innehåll.
Du kan ge välutvecklad respons på texters innehåll samt ge förslag på hur man skulle kunna skriva.