Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter

Skapad 2017-09-27 19:46 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 5 – 6 Fysik
Vad är det som gör att du sitter kvar stolen när du läser detta? Varför använder man dubbdäck på vintern?

Innehåll

Beskrivning

Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. Varför ramlar saker ner?  Varför är det svårare att cykla på en enhjuling än en vanlig cykel?  Varför välter vissa föremål lättare än andra? Inom det här området ska vi försöka förklara och reda ut just detta, Varför?

Konkreta mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

-förklara vad som menas med rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall

-ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen

-förklara gravitationskraft med exempel

-förklara friktionskraft med exempel

-att med hjälp av orden tyngdpunkt och stödyta kunna förklara vad som gör att vissa föremål välter och andra inte

-veta vem Isaac Newton var och vad han är känd för.

 

Språkligt fokus

Att du deltar i diskussioner och resonerar kring frågor som handlar om krafter.

 Din förmåga att använda nya ord i diskussioner

 

Viktiga ord

rörelse

hastighet/fart

accelerera

retardera

fritt fall

dragningskraft, tyngdkraft, gravitationskraft

dragkraft

tryckkraft

tyngdpunkt

stödyta

friktionskraft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: