👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - problemlösning åk 1-3

Skapad 2017-09-27 22:33 i Oxledsskolan F-6 Partille
Eleverna ska genom att arbeta med problemlösning utveckla sitt matematiska språk, lära sig att hitta strategier samt upptäcka nya sätt att lösa problemuppgifter.
Grundskola 1 – 3 Svenska Matematik
Eleverna ska genom att arbeta med problemlösning utveckla sitt matematiska språk, lära sig att hitta strategier samt upptäcka nya sätt att lösa problemuppgifter.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

Eleverna ska ha arbetat med olika problemuppgifter, såväl textuppgifter som uppgifter av mer konkret karaktär. De ska ha samtalat, resonerat,och lärt sig att både föra och följa ett matematiskt resonemang. Eleverna ska kunna bedöma svarens rimlighet. Eleverna ska ha lärt sig att det finns olika strategier och metoder att lösa problemuppgifter. Eleverna ska ha byggt upp en bank av strategier som de sedan kan välja utifrån när de löser problem på egen hand.

Undervisning

Eleverna ska arbeta med olika problemuppgifter, såväl textuppgifter som uppgifter av mer konkret karaktär. De ska samtala, resonera, lära sig att både föra och följa ett matematiskt resonemang. Eleverna ska lära sig att det finns olika strategier och metoder att lösa problemuppgifter. Eleverna ska bygga upp en bank av strategier som de sedan kan välja utifrån när de löser problem på egen hand.

Bedömning

Eleven ska kunna både föra och följa ett matematisk resonemang samt visa på minst två olika strategier som man kan använda vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3