👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2017-09-28 07:45 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Har du en åsikt kring skolmaten? Eller kanske antalet läxor? Eller möjligtvis längden på skoldagarna? Åsikterna kan vara många och hemligheten bakom en bra argumentation ligger i hur du argumenterar och vilken fakta du presenterar. Under detta område får du ta del av undervisning kring hur man kan föra fram sina åsikter på ett bra sätt så att argumentationen leder till en förändring.

Innehåll

Årskurs 5 

Vi kommer att arbeta med området under cirka 6 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att skriva en argumenterande text utifrån en argumenterande texts struktur.
 • din förmåga att anpassa språket efter mottagare (vem som ska läsa texten).
 • din förmåga att läsa och analysera argumenterande texter.
 • din förmåga att bearbeta din argumenterande text samt ge respons till en kompis.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva hur en argumenterande text är uppbyggd.

 • skriva en argumenterande text som innehåller en tes, beskrivning av problem, åsikt, argument och slutsats.
 • bearbeta din text och göra den mer utvecklad.
 • ge respons på en kompis argumenterande text. 
 • använda bindeord på ett fungerande sätt (t.ex. för det första, för det andra, eftersom, därför att). 

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • argumenterande texter.
 • synonymer.
 • motsatsord.
 • kamratrespons.
 • planering av argumenterande texter- tankekartor, scheman.
 • att muntligt argumentera för och emot.
 • bindeord.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • läsa argumenterande texter.
 • skriva argumenterande texter.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • skriver en argumenterande text utifrån en given struktur.
 • använder ord och fraser som är typiska vid argumentation.
 • presenterar en åsikt med underbyggda resonemang.
 • ger och tar emot respons. 

Du kommer att bedömas utifrån din argumenterande text som du planerar, skriver, bearbetar och slutför.

 Grovplanering för årskurs 5

Höstterminen 2017

 • Berättande texter
 • Argumenterande texter
 • Instruerande texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande texter

Har ännu inte nått målet
Är på god väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med marginal
INNEHÅLL:
Din förmåga att skriva en argumenterande text som har en passande rubrik.
Du har ingen rubrik.
Du har en rubrik, men den passar inte till innehållet.
Du har en rubrik som passar till innehållet.
Din förmåga att skriva en argumenterande text som innehåller en beskrivning av ett problem.
Du beskriver inte ett problem.
Du påbörjar en beskrivning av ett problem.
Du beskriver ett problem.
Du beskriver ett problem och använder strategier för att få läsaren att hålla med, t.ex. känslor.
Din förmåga att skriva en argumenterande text som innehåller en tes, en åsikt.
Du har ingen åsikt.
Du har en åsikt men den framgår inte.
Du har en åsikt som framgår.
Du har en åsikt som framgår tydligt.
Din förmåga att skriva en argumenterande text som innehåller argument som stödjer din åsikt.
Du har inga argument som stödjer din åsikt.
Du har ett eller flera argument men de stödjer inte din åsikt.
Du har ett eller flera argument som stödjer din åsikt.
Du har flera argument som stödjer din åsikt och minst ett av argumenten är utvecklat och baserar sig på fakta.
Din förmåga att skriva en argumenterande text som innehåller motargument.
Du har inga motargument
Du har ett eller flera motargument men de är inte relevanta för din åsikt.
Du har ett eller flera motargument som är relevanta för din åsikt.
Du har flera motargument som är relevanta. Minst ett motargument är utvecklat och baserar sig på fakta.
Din förmåga att skriva en argumenterande text som innehåller en slutsats.
Du har ingen personlig åsikt i slutet.
Du har en avslutning men du drar ingen slutsats. Du säger t.ex. inte din personliga åsikt.
Du har en personlig åsikt i slutet som en slutsats.
Du lyfter i slutsatsen din åsikt och det mest väsentliga i argumentationen.
STRUKTUR:
Din förmåga att skriva en argumenterande text som följer en tydlig struktur.
Din text är ännu inte sammanhängande och är ännu inte begriplig. Texten följer inte strukturen: 1. rubrik, 2. beskrivning av problem,3. argument, 4. motargument, 5. slutsats, 6. signatur
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten följer däremot inte strukturen: 1. rubrik, 2. beskrivning av problem,3. argument, 4. motargument, 5. slutsats, 6. signatur
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig och följer strukturen: 1. rubrik, 2. beskrivning av problem,3. argument, 4. motargument, 5. slutsats, 6. signatur
Din text är sammanhängande och begriplig och följer strukturen: 1. rubrik, 2. beskrivning av problem,3. argument, 4. motargument, 5. slutsats, 6. signatur. Du placerar även dina argument i logisk ordning.
SKRIVREGLER
Din förmåga att använda stor bokstav och skiljetecken.
Du använder ännu inte stor bokstav och skiljetecken på ett korrekt sätt.
Du använder stor bokstav och punkt men använder inte andra skiljetecken korrekt, så som utropstecken och frågetecken.
Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken med god säkerhet.
RESPONS OCH BEARBETNING
Din förmåga att ge respons på andras texter.
Du ger ännu inte omdömen till en kamrat som kan utveckla hans/hennes text.
Du ger omdömen till en kamrat men omdömet innehåller inga konkreta tips på vad som kan förbättras.
Du ger enkla omdömen till en kamrats text.
Du ger utvecklade omdömen till en kamrats text.
Din förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du tar ännu inte till dig feedback och utvecklar din text.
Du tar till dig feedback men bearbetar inte din text.
Du tar till dig feedback och du gör ändringar på enstaka ställen.
Du tar till dig feedback och gör ändringar genomgående i din text.