Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2-3

Skapad 2017-09-28 08:43 i Gläntanskolan Helsingborg
Planering i Idrott och hälsa år 3 15/16
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under läsåret kommer du att få utöva olika fysiska aktiviteter i samarbete med andra, såväl inomhus som utomhus under olika årstider. Vi kommer att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla.........

 • din rörelseförmåga i takt och rytm genom lekar, danser och rörelser till musik.
 • din förmåga att utöva olika slags fysiska aktivteter.
 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer.
 • din samarbetsförmåga och respekt för andra i spel, lekar och naturvistelser.
 • din förmåga att samtala med ord och begrepp om våra upplevelser.
 • din förmåga att orientera i vår närmiljö med hjälp av enkla kartor.
 • kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.
 • din förmåga att simma i mag och ryggläge.
 • god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga
 • kunskaper om Allemansrätten.
 • förståelse för hur man beter sig vid vatten vid olika årstider.
 • din förmåga att vistas och leka lekar i utemiljöer och naturen under olika årstider.

 

Undervisningens innehåll

 Vi kommer att prova olika redskapsbanor, stationer,lekar och spel som i sig tränar styrka, balans och smidighet, uthållighet,såväl inomhus som utomhus. Du kommer att få röra dig i takt till olika sorters musik och rytmik  där du tränar din kordinationsförmåga och taktkänsla. I idrottssalen, på skolgården och i närområdet runt skolan  kommer du att få prova på olika aktiviteter. Vi kommer att diskutera grunderna i Allemansrätten och tar hjälp av litteratur och filmer. Du kommer att få prova på olika bollsporter och vi pratar om varför vi värmer upp och du ska också, tillsammans med några andra i din idrottgrupp få planera,genomföra och hålla i en uppvärmningen för dina klasskamrater (enbart  3:or) Under idrottspassen samtalar vi om våra upplevelser. Vi kommer tillsammans att diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana oss själva.

Detta kommer att bedömas......

  • din förmåga att  delta i lekar och spel med sammansatta motoriska rörelser
  • din förmåga att anpassa dina rörelser till takt och rytm
  • din förmåga att visa och  beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel
  • din förmåga att samtala  om dina idrottsupplevelser
  • din förmåga att simma
  • din förmåga att följa regler
  • din förmåga att kunna samarbeta med dina klasskamrater
  • din förmåga att alltid göra ditt bästa oavsett aktivitet.

Bedömning sker i bedömningsmatrisen "Gläntan 1-3" Idrott och hälsa

 

grovplanering( kan ev bli en del förändringar)

Grovplanering idrott och Hälsa ht 2020vt 2021 åk 2-3

 

Tema: VÄNSKAP

 

V 34  Teori, genomgång av idrott och hälsa

gå igenom regler och rutiner, prata om ämnet, gå igenom grovplaneringen.

 

V 35 samarbetslekar

v 36 samarbetslekar

v 37 träna inför skoljoggen

v 38 träna inför skoljoggen

v 39 gå till skogen/ allemansrätten

v 40 gå till skogen/ allemansrätten

v 41 orienteringslekar

V 42 stationer med styrka, uthållighet och motorik

v 43 stationer med styrka, uthållighet och motorik

v 44 HÖSTLOV

v 45 lekar utan boll

v 46 lekar utan boll

v 47 dans, takt och rytm

v 48 dans, takt och rytm

v 49 bollsporter ( basket)

v 50 bollsporter ( Innebandy)

grovplanering idrott och hälsa vt 2021 åk 2-3

 

TEMA: Rörelseglädje

 

v 2 teori, prata om terminen, gå igenom vad som är en bra uppvärmning, utvärdera

v 3 racketsporter

v 4 racketsporter

v 5 gymnastikstationer

v 6 gymnastikstationer

v 7 önsketimme

v 9 lekar med boll

v 10 lekar med boll

v 11 hinderbanor

v 12 inte nudda mark( olika varianter)

v 13 orienteringslekar/ höjdhopp

v 14 orienteringslekar/ höjdhopp

v 15 PÅSKLOV

 

uteidrott 16-23

 

V 16-18 friidrott

v 19-20 natur och utevistelse

v 21-23 utelekar

 

åk 3 eleverna ska planera och hålla i uppvärmning 2 och 2

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Gläntan 1-3 Idrott och hälsa

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
.
Nivå 4
Rörelse
Förmåga att utföra grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa, stödja)
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver fortsätta träna på grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa, stödja).
Du anpassar dina rörelser ganska bra till aktiviteten. Du deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Du anpassar dina rörelser bra till aktiviteten. Du behärskar i huvudsak de grovmotoriska grundformerna och deltar i övningar och aktiviteter som tränar dessa.
Du har god rörelseförmåga och anpassar dina rörelser mycket bra till aktiviteten. Du behärskar olika sammansatta grundformer och deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Rörelse
Förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar vid olika rörelseaktiviter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar ganska bra till det du gör.
Du deltar vid rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar bra till det du gör.
Rörelse
Förmåga att anpassa sina rörelser till takt och rytm
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver träna på att röra dig i takt till musik.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser bra till takt och rytm.
Rörelse
Förmåga att röra sig i vatten genom att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver fortsätta träna din vattenvana.
Du deltar i lekar och rörelser i vatten och du kan flyta i mag- och ryggläge.
Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa och livsstil
Förmåga att samtala om den egna upplevelsen av lek, hälsa natur – och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning vid diskussioner för att bli bedömd och behöver vara mer aktv i samtal för att nå nivå 2.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett kortfattat sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett utförligt sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning ganska bra efter väder och aktivitet.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning bra efter väder och aktivitet.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö med allemansrätten som grund
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och anpassar dig ganska bra till allemansrättens regler.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och visar på mycket god kunskap om allemansrätten såväl teoretiskt som praktiskt.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att orientera sig i närmiljö med enkla kartor
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan till viss del hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan på ett ganska bra sätt hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan med god säkerhet hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Säkerhet
Förmåga att delta på ett säkert sätt och visa hänsyn vid lek, spel och idrotter
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan.
Du visar viss hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du visar hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du visar mycket god hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
.
Nivå 4
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan .
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: