Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and the Chocolate Factory

Skapad 2017-09-28 09:39 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Literature project year 7 vt-15
Grundskola 7 Engelska
During the weeks to come we will be reading the world famous book "Charlie and the Chocolate Factory" by Roald Dahl.

Innehåll

Syfte

Aim:

The aim with the project is to improve your reading and listening comprehension, develop your vocabulary and your writing- and speaking skills. During the project you will discuss different elements in the novel, answer questions to the text, learn new words and do shorter writing assignments.

 

Centralt innehåll

I årskurs 7–9

Kommunikationens innehåll:

• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Lyssna och läsa – reception:

Olika former av samtal.

• Skönlitteratur

• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.

• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:

• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

• Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

• Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Det här skall du lära dig

Understand spoken and written English.

Interpret and discuss the plot of a novel.

Express your thoughts and opinions about a novel.

Use different strategies to understand spoken and written English.

Communicate orally and in writing.

Adapt your language to different aims, receivers and contexts

Så här kommer vi att arbeta

 You will:

Read the book on your own and together with the class.

Listen to some parts of the book.

Answer questions in writing to show that you have understood the content

Discuss parts and elements in the book. 

Write a review

Redovisning

Have a discussion in groups.

Write a review of the book.

Bedömning

I detta projekt kommer vi att bedöma: 

- din skriftliga produktion.

- din muntliga produktion och interaktion i diskussioner. samt

- dina strategier som förbättrar och löser problem i din muntliga och skriftliga interaktion.

- läsförståelse och hörförståelse genom frågor och diskussioner kring innehållet.

- din förmåga att göra jämförelser och reflektera kring innehållet.

Uppgifter

  • Listening Chapter 1-5

  • Description of Augustus Gloop

  • Listening Chapter 6-10

  • Listening Chapter 11-15

  • Listening chapter 16-20

  • Summary of chapter 19

  • A Newspaper Article

  • Listening chapter 21-25

  • Listening Chapter 26-30

Matriser

En
Charlie and the Chocolate Factory

E
C
A
Write
Reception Listen/Read/Understand
Speak/Interact
Compare and Reflect
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: