👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - berättande texter

Skapad 2017-09-28 10:03 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En berättande text återger en händelse och kan handla om precis vad som helst. Vi ska läsa några olika berättande texter tillsammans och träna på att förstå och tolka innehållet i texterna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Varje dag stöter vi på olika texter i olika sammanhang. Texter hjälper oss att förstå vår omgivning och samhället vi lever i. Genom texter kan vi också få en inblick i omgivningar och samhällen från andra platser och tidsepoker. För att kunna lära oss av en text behöver vi först förstå vad texten handlar om - vad som står uttryckligen, vad som går att läsa mellan raderna och vad som finns bortom raderna. Det ska vi träna på nu.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få ett häfte med ett antal berättande texter. Vi ska arbeta med en ny text varje vecka. Först ska vi läsa texten enskilt och tillsammans, och samtidigt gå igenom de nya ord vi stöter på i texten. Sedan ska vi prata om textens innehåll och ämnet som texten tar upp genom frågorna i slutet av varje text. När vi bekantat oss med texten ska du få besvara ett antal frågor om textens innehåll. 

Vad som kommer att bedömas:

Dina lärare kommer att bedöma hur du läser och vilka strategier du använder för att förstå det du läser. De kommer också att bedöma din förståelse för texternas innehåll, hur du tolkar innehållet och hur du använder innehållet när du diskuterar och skriver om temana i texterna.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa dina kunskaper genom att läsa texter högt, diskutera innehåll och tema i texterna, skriva om frågorna texterna tar upp och svara på frågor om texternas innehåll. I slutet på arbetsområdet kommer du att få göra en provuppgift.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Uppgifter

 • Läsförståelsefrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9