👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan Kroppen åk 5

Skapad 2017-09-28 11:00 i Nåntunaskolan Uppsala
Det här arbetsområdet handlar om kroppen och dess organ. Vi kommer även att arbeta med puberteten och hur din hälsa påverkas av mat, sömn och motion.
Grundskola 5 Biologi
Det här arbetsområdet handlar om kroppen och dess organ. Vi kommer även att arbeta med puberteten och hur din hälsa påverkas av mat, sömn och motion.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med kroppen v 36-45. Du kommer att arbeta enskilt, i par/smågrupp och i helklass. Du kommer att få titta på film, titta på modeller av människokroppen, lyssna på lärargenomgångar, läsa om kroppen och puberteten i olika källor, arbeta i arbetsboken, göra egna undersökningar som du dokumenterar samt spela in en demonstration av rörelseapparaten på Ipad.

 

Mål för arbetsområdet:

 • kunna namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • veta var organen sitter, hur de ser ut och vilken funktion de har
 • känna till hur olika organ samverkar i krppen
 • kunna berätta om matens väg genom kroppen
 • kunna berätta och visa exempel med din kropp hur muskler och skelett samverkar
 • känna till och kunna resonera om hur sömn, mat och motion påverkar dig
 • känna till vad som händer med dig i puberteten

Så här kommer ditt arbete att bedömas:

Du kommer att få visa dina kunskaper

 • vid skriftliga förhör (skriva och rita)
 • muntligt genom att delta aktivt i diskussioner i helklass och i par/smågrupper
 • när du i grupp gör en inspelning på Ipad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6