👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgen

Skapad 2017-09-28 13:24 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Ett mindre fördjupningsarbete kring älgen, skogens konung som avslutas med en älgjakt.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar ett intresse för årstidsväxlingen som sker just nu och är mycket intresserad av skogen och naturen. Vi har en kompis i barngruppen som berättat lite om älgjakten som snart startar och fler barn är nyfikna på älgen och jakten.

Mål

Vi ska fördjupa oss och lära oss mer om älgen, som är skogens största djur samt varför vi jagar älg på hösten.

Syfte

Barnen har visat ett intresse för skogen, älgen samt älgjakten.

Genomförande

Vi tänker leta fakta om älgen genom filmer, böcker och internet. I skogen ska vi söka efter olika sorters älgspår, som t.ex. bajs eller spår av älgklövrar. På samlingen sjunger vi om älgen samt rimmar och ramsar. I ateljén skapar vi egna älgar med olika material samt tillverkar kikare till vår kommande älgjakt.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar tillsammans och enskilt och all personal ansvara för att arbetets gång dokumenteras

Ansvar

All personal ansvarar

Uppföljning

Vi följer upp arbetet tillsammans med barnen i våra samlingar samt i arbetslaget under våra avdelningsplaneringar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016