👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara med andra och trafikkunskap

Skapad 2017-09-28 13:50 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi arbetar med trafiken i vår närmiljö. Vi arbetar med hur vi är med varandra och hur man kan vara med och påverka i vardagen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med de mänskliga rättigheterna och hur man kan vara med och besluta om olika demokratiska frågor.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att se om du kan:

De viktigaste trafikreglerna.

Vad en cykel ska ha för att vara laglig.

Hur man kan vara med och påverka olika slags beslut.

Undervisning och arbetsformer

Elevråd och klassråd.

Omröstningar i klassen.

Titta på filmer.

Gå ut i trafiken tillsammans.

Läsa olika texter.

Mindmaps

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3