👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska årskurs 8 2017-18

Skapad 2017-09-28 14:00 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I spanskan tränar vi kontinuerligt på att läsa, skriva, lyssna och prata spanska. Vi använder oss av vardagliga situationer för att anpassa språkinlärningen till elevernas verklighet samt situationer som är troligt att de kan hamna i. Vi tittar också på kultur och geografi i världens spansktalande länder.

Innehåll

Spanska årskurs 8, höst- och vårterminen 2017-2018

Under höst- och vårterminen kommer vi till stor del arbeta enligt läromedlet Vale 8.

Beroende på de olika teman som finns i kapitlen kommer även andra uppgifter att vävas in.

 

Till läromedlet finns det också webövningar som man kan göra hemma eller i skolan då det finns lite tid över. Se länk nedan:

http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/18

 Prov kommer ligga runt v. 42/48

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Spanska år 8

F
E
C
A
Aspekt 1
Läsa
Du har inte visat att du kan läsa och förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter eller visat din förståelse genom att redogöra och kommentera innehållet i enkel form.
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter och visar din förståelse genom att redogöra och kommentera innehållet i enkel form. Du har inte visat att du kan läsa och förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter eller visat din förståelse genom att redogöra och kommentera innehållet i enkel form.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter och visar din förståelse genom att redogöra och kommentera innehållet och detaljer i enkel form
Du kan läsa och förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter och visar din förståelse genom att redogöra och kommentera innehållet och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i budskap
Ny aspekt
Höra
Du har inte visat att du kan kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat enkelt språk eller visat din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat enkelt språk och visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk och visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet och detaljer samt med tillfredställande resultat agera utifrån budskapet
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk och visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet och detaljer och med gott resultat agera utifrån budskapet.
Ny aspekt
Tala
Du har inte visat att du i muntlig framställning kan formulera dig enkelt och begripligt med meningar och fraser
I muntlig framställning visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med meningar och fraser
I muntlig framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntlig framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Ny aspekt
Skriva
Du har inte visat att du i skriftlig framställning kan formulera dig enkelt och begripligt med meningar och fraser
I skriftlig framställning visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med meningar och fraser
I skriftlig framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftlig framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande