👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn- förr och nu

Skapad 2017-09-28 15:30 i Sofiebergsskolan Halmstad
Jag och familjen Yrken och verksamheter i närområdet Livet förr och nu kopplat till Astrid Lindgrens böcker
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Varför bor du där du bor? Bor du i Europa? Vad är en skamvrå? Varför är det bra med regler?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Du ska få lära dig mer om platsen där du bor och varför du bor där.
 • Vi ska också undersöka vilka yrken som finns där.
 • Du kommer att få diskutera kring viktiga regler i skolan och hemma.
 • Du ska få lära dig om hur det var att vara barn på mormors tid, för att sedan kunna jämföra det med hur det är att vara barn idag. 
 • Du kommer att få prova på att göra och använda enkla kartor.
 • Du ska få lära dig lite om de olika världsdelarna och deras namn.

Hur ska jag lära mig?

 • Intervjua någon hemma och en äldre person.
 • Rita och följa kartor.
 • Skriva och läsa enkla texter.
 • Titta på filmer.
 • Lyssna när någon berättar.
 • Diskutera och i klassen.
 • Leka, sjunga och dramatisera.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

 • Du ska kunna ge några exempel på skillnader och likheter när det gäller att vara barn idag och förr i tiden.
 • Du ska kunna rita en enkel karta.
 • Du ska kunna berätta om platsen du bor på och vad som finns där.
 • Du ska kunna berätta om viktiga regler.
 • Du ska kunna världsdelarnas namn med bildstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3