Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-09-28 16:16 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Svenska
En planering för den grundläggande svenskaundervisningen i årskurs 1 som bygger på avstämning A i skolverkets bedömningsstöd i svenska åk 1-3 och LGR 11.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • bokstäver; rabbla alfabetet, ljuda bokstäver, forma bokstäver, samband mellan ljud och bokstav, 
 • lässtrategier till att läsa
 • texttypers uppbyggnad
 • återberätta

Hur arbetar vi?

 • bokstäver; sjunger alfabetssånger, se på Livet i Bokstavslandet, forma bokstäver, ljuda, hitta ord med bokstaven, bokstavslek, skapande arbeten som exempelvis arbeta med lera och måla.
 • använda läsfixarna till texter för att lära oss lässtrategier
 • skapa gemensamma texter
 • lyssna på högläsning
 • skapa bildsekvenser från sagor som hjälpmedel till att återberätta en text

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla?

 • kunna läsa för andra människor (när vi exempelvis är vuxna och ska läsa för våra barn)
 • skriva texter till andra människor

Bedömningssituationer

Hur kan du visa dina kunskaper?

 • bedömningsstöd från Skolverket
 • jag observerar
 • genom det du skapar och arbetar med

Viktiga ord och begrepp

 alfabetet, gemener, versaler, läsfixarna, lässtrategier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: