👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens planering 2017/2018

Skapad 2017-09-28 19:13 i Wekalyckans förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND

Under året har vi observerat hur barnen visat intresse för böcker och djur. Med utgångspunkt i sagan kan vi inspireras till att arbeta med olika uttrycksformer, såsom drama, skapande, film, kroppsspråk, sång, ramsor och tecken. Estetiska uttrycksformer är fantasi som tar näring ur det upplevda , det sinnliga och konkreta (Estetik i förskolan - Ur Utbildningsvetenskap för förskolan, 2010). Vi vill iscensätta en miljö och material där barns olika språkaktiviteter kan ta plats, till vår hjälp tänker vi därför använda oss av sagan om De tre bockarna Bruse.

Att samtala fördjupat och brett, både med varje enskilt barn och i grupp är viktigt för språkutvecklingen (Skolverket, 2016). Vi har som mål att kunna vara medforskande pedagoger. Detta har vi genom tidigare projekt skapat möjligheter för, genom att dela upp oss i smågrupper. Att inte alltid göra likt ser vi som en möjlighet. När vi kan möta barnen i olika miljöer där de känner sig trygga, kan vi även följa deras intentioner och uppmärksamma deras initiativ. Varje möte räknas! Förhoppningen med att kunna följa barnen i deras åtaganden är att stärka barnens självkänsla och känslan för att just min röst är viktig och blir hörd.

På Ekorren arbetar vi efter tio goda vanor. Vi vill skapa en röd tråd i vår vardag, för att barnen enklare ska kunna få grepp om tid och rum. Repetition ser vi som en viktig del i vår verksamhet, vi behöver inte alltid göra nytt, istället fördjupa och utveckla där vi står.

 

SYFTE

Syftet är att stärka barnens olika sätt att kommunicera, samt att tillsammans utveckla och uppmuntra till fler sätt att uttrycka sig.

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vi kommer att utarbeta mål och strategier utifrån våra vardagssituationer, såsom hallen, blöjbyten, matsituation m.m. Med det vill vi medvetandegöra att i omsorg sker ett lärande.

Vi ser bildstöd (bild och tecken) som en del i vår vardag tillsammans med barnen där vi både kan kommunicera det verbala och det kroppsliga.

Uppmärksamma barnen kring dagens händelser, samt vilka som är här idag. Känsla av sammanhang - vi känsla.

Utveckla arbetet med musik, drama, bild, rörelse, flanosaga, digitala medier m.m utifrån sagan om Bockarna Bruse.

Benämna matematiska begrepp, matematikpåsar, fruktstund, sagan, samling, dans.

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

 • Reflektionsprotokoll
 • Imovie, puppetpals
 • Piccollage
 • Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016