Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollaskolans PP, Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 2

Skapad 2017-09-28 21:59 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 2
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Vår natur är underbar, häng med ut!

Innehåll

Syfte

Varför?

För att du skall kunna hitta i städer, köpcentrum och olika naturmiljöer kommer du att få träna upp din orienteringsförmåga.

Det här kunskapskravet handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska du få kunskap om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vara utomhus i olika väder och vid olika årstider.

Du kommer också få lära dig att ta hänsyn till naturen och dina kamrater.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vad?

Du kommer att få orientera och lära dig karttecken, leka lekar och röra på dig ute i naturen under olika årstider, lära dig om allemansrätten samt hur du ska vara en bra kamrat.

Så här kommer vi att arbeta

Hur?

Vi ska skapa en förståelse för vad en karta är och hur den är uppbyggd genom att du får följa med på kartpromenader på skolgården och i dess närmiljö. Du kommer att få utföra skolgårdsorientering i form mix max orientering, stjärnorientering mm. Du kommer att få lära dig kartans färger och flera karttecken genom tex "Under hökens vingar".

För att få större förståelse för allemansrätten kommer du att gå ut i naturen och pratar om rättens praktiska betydelse.  Vi kommer att samtala med dig under lektionerna så att du får ord till ditt ordförråd som du sedan kan använda i samtal om dina upplevelser av lek, natur och utevistelser.

Vi kommer att utföra olika lekar och motorikbanor i olika miljöer. I och med detta kommer du att få träna dig på säkerhet och hänsynstagande.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Din förmåga att: 
 • delta i lekar och övningar som innefattar motoriska grundformer i natur- och utemiljöer.
 • variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till allemansrättens grunder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: