Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1 Mall för planering Bårslöv-Gantofta förskoleområde

Skapad 2017-09-29 06:13 i Tofta förskola Helsingborg
Förskola
Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE. Varje avdelning bryter ner temat till projekt utifrån barngruppens intressen och erfarenheter. Använd stödfrågorna som hjälp när ni gör er planering.

Innehåll

Projekt

Varför valde ni detta projekt?

Vad visar barnen oss i sitt utforskande?

Hur tar vi tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

Hur synliggörs projektet i lärmiljön?

Vilka läroplansmål ska vi utgå ifrån? Hur bryter vi ner det/dem?

Hur arbetar vi på ett språkberikande arbetssätt som ger barnen ökade kunskaper i natur, teknik och matematik?

Hur följer vi upp och utvärderar vårt arbete?

Hur ser vår sociala lärmiljö ut?

Hur ser vår fysiska lärmiljö ut?

Hur ser vår pedagogiska lärmiljö ut?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Hur gör ni arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen?

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga?

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

Glöm inte ange nedan vilka mål ni strävar mot.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: