👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Inside the box" - Trä- och metallslöjd åk 8

Skapad 2017-09-29 08:22 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Slöjd
Du ska skapa en bild av intarsia som byggs upp av fanér med egen idé och design. Din intarsia ska du sedan använda när du konstruerar och bygger en låda. Vad ska Du förvara i din låda?

Innehåll

Arbetsformer

Du ska under projektets gång:

- hitta inspiration och komma på vad du vill förvara i din låda

- skissa och göra ritning på din intarsia och låda

- lära dig hur du skapar en intarsia och göra din egna intarsia

- bygga en låda där din intarsia är en utsmyckning

- ta bilder under arbetes gång, dessa använder du i din slutpresentation

 -----------------------

Vi lär oss att skapa en egen intarsia av fanér. Vi lär oss såga rakt, foga i trä och hur man konstruerar en låda. Du ska kunna beskriva hur du har gått tillväga när du byggde din låda och du ska kunna benämna verktygen du använt med rätt namn. Tänk efter vad, hur och varför du har konstruerat din låda på ett visst sätt.

Vi jobbar i huvudsak med brädor i furu, plywood och fanér i olika träslag. Du kan även lägga till andra material som läder, tyg, snöre, pärlor, någon färdig sak som du vill dekorera med eller göra t ex ett handtag av. Använd gärna återbruk genom att ta någonting gammalt och gör om det så att det får en ny funktion.

Bedömning

Du ska visa din process från inspiration och skiss till färdig produkt. Du visar hela slöjdprocessen och din slutprodukt i din slutpresentation. 

Tidsplan

v. 3-23

Uppgifter

  • Inspiration och idé

  • Skiss och ritning

  • Dokumentation intarsia (foton)

  • Dokumentation processen (foton)

  • Dokumentation (foton) och förbereda redovisning

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd (Trä, metall och textil) åk.7 - 9.

Åk 9 - E
Åk 9 - C
Åk 9 - A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.