👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Träningsskolan

Skapad 2017-09-29 09:57 i Eriksberg grundsärskola Uppsala
Vi skall lära oss bli miljöhjältar och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet
Vi skall lära oss att värna om vår miljön och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 

     *Vi ska träna oss på att göra aktiva val i frågor som rör natur och miljö. 

     *Vi skall träna på att sortera våra sopor.

      *Vi skall ta reda på vad som händer med soporna som vi kastat. 

      *Vi skall undersöka olika material och hur de påverkar miljön. 

      *Vi skall ta reda på vad man kan göra med saker som man inte vill ha, men som fortfarande går att använda. 

      *Vi skall skapa nytt av skräp.

Uppgifter

 • Sopsortera.

 • Utemiljön.

 • Återbruk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9

Matriser

VAA VEU KOM ES
Återvinning och återbruk.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
sopsortera
Jag deltar i att slänga skräp i klassrummet och i kökets behållare.
Jag vet var jag skall slänga skräp i. Kan göra det på uppmaning.
Utemiljön.
Jag kan delta i att hitta skräp ute.
Jag vet att jag inte skall slänga skräp på marken utan försöka hitta en papperskorg. Jag har en förståelse för hur skräp och avfall påverkar djur och växter.
Återbruk.
Jag kan delta i att skapa av skräp.
Jag är deltar aktivt i att skapa av skräp. Jag kan komma med egna ideer om vad och hur man kan göra.