👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2017-09-29 09:58 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskola
Leken är en arena för språkutveckling, här leker barnen omedvetet om vilka förmågor de utvecklar t.ex koncentration, ordförråd, samspel.

Innehåll

Innehåll 

 

 

Strävansmål: 

 

Se koppling till läroplan.

 

Vad/Varför?

 

Förmågor som utvecklas i leken är enorm, i leken får barnen chansen att utveckla sina förmågor att använda ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrep samt sin förmåga att leka med ord. Berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Barnen övar även på sina förmågor som att lyssna och reflektera, ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycks former som lek, bild, rörelse och musik dans och drama. 

 

vem/vilka?

Ska innefatta alla barn på Prästkragen. Alla barn ska känns stor lust och glädja att leka. 

 

När/Hur?

Hela tiden. 

 

Förberedelser:

 

Vi ska erbjuda en lekfull och inspirerande miljö och material för barnen som väcker deras lust att leka många olika lekar. Material ska vara tillgängliga för barnen för att kunna ta fram det i en annan stund under verksamhetstiden. 

 

Efterarbete: 

 

Vi reflekterar och ser över om det behövs tillföras mer material under våra reflektionstider. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016