👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rund um das Jahr

Skapad 2017-09-29 10:04 i Kristinedalskolan Stenungsund
Rund um das Jahr, Wer sind Sie? Kapitel 4 och 5 i der Sprung-2.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du repeterar ord för årstider, månader, dagar samt siffror och klockan. Vi läser texter i läroboken, der Sprung, kapitel 4.

Innehåll

Du repeterar ord för årstider, månader, dagar samt siffror och klockan.

  

 

Vad?

Du lär dig ord för årstider, väder, månader och siffror. Du får berätta och skriva om din favoritårstid samt träna grammatik som gäller substantiv och verb. Vi tränar muntligt framförande av dikter.

Hur?

Varje vecka kommer en läxa, som skrivs i Classroom. Vi varierar läsning, skrivning och hörövningar. Vi tränar också muntligt, både parvis och enskilt.

När?

Vi jobbar med dessa uppgifter under veckorna 40-45.

 

Hur blir du bedömd?

Jag kommer att bedöma hur bra du förstår och kan använda de ord som vi lärt oss från läroboken.

Jag bedömer också hur du tänker på den grammatik som vi har arbetat med (stor bokstav på substantiv, ein eller eine, mein/meine). Samtidigt bedöms alltid hur aktivt och flitigt du arbetar på lektionerna.

Muntligt bedöms hur du kan uttala och betona ord i dina meningar. När du presenterar inför gruppen, ska du försöka lära dig så mycket som möjligt utantill, så att du kan använda kroppsspråk och ha kontakt med publiken. Du får även träna interaktion, i dialoger.

I vecka 45 kommer ett prov på siffror, klockan, ord för dagar, månader och årstider samt frågeord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kopia av Bedömningsmatris i Moderna Språk Lgr11

Lyssna

E
C
A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Läsa

E
C
A
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala

E
C
A
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva

E
C
A
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

E
C
A
Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används...
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... översiktligt på målspråket, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.