Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2017-09-29 10:50 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Tema Rymden
Grundskola 2 Matematik NO (år 1-3) Svenska

Vi ska arbeta med ett tema om Rymden. Fokus när det gäller det centrala innehållet ligger huvudsakligen kring ämnet svenska och matematik. Eleverna ska under arbetets gång att träna på att läsa och skriva enklare faktatexter. I matematiken kommer vi att arbeta med problemlösning där de ska träna på formulera frågeställningar och välja strategier för att lösa ett matematikproblem. Då kunskapskravet i no 1-3 i stort sätt innefattar att eleverna ska kunna beskriva Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra, så tjänar ämnet i sig (rymden) till att motivera och engagera eleverna i arbetet med det centrala innehållet i sv och ma som vi nämnt ovan.

Innehåll

  Syfte:

      Våra syften är att eleverna ska träna på:

 • att skriva faktatexter (sv)
 • att söka och granska information ifrån valda källor (sv)
 • att formulera och lösa problem med hjälp av matematik (ma)

  Centralt innehåll:

      Vi vill att eleverna ska lära sig att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra (NO)
 • månens olika faser (NO)
 • vad en galax är (NO)
 • vad Big bang är (NO)
 • söka fakta ur valda barnanpassade källor (sv)
 • skriva en enkel faktatext (sv)
 • skriva tankekartor (sv)
 • skriva berättande texter (saga om rymden, rymdvarelse el dyl).
 • att föra matematiska resonemang i enkla situationer (ma)

  Arbetsprocess:

        Under arbetet kommer vi att:

 • både inledningsvis och under processen fundera över vad vi vill lära oss om rymden
 • se informationsfilmer (sli.se och Utbildningsradion)
 • läsa enkla faktatexter och med hjälp av dem, skriva egna faktatexter
 • skriva och rita om månens olika faser
 • praktiskt visa hur jorden och månen rör sig i förhållande till solen
 • träna på att skapa egna matematikproblem/sagor
 • öva på att välja strategier för att lösa matematikproblem
 • muntligt presentera en text (fakta eller saga) inför klassen (alt visa en inspelad presentation)

   Bedömning utifrån kunskapskraven

        Vi bedömer fall eleven:
 • deltar i samtal
 • kan berätta något om jordens uppkomst
 • vet hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • månens olika faser
 • kan skriva en egen faktatext
 • kan´nämna några stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel om natten
 • känner till några planeter i vårt solsystem
 • om vi har fått svar på det vi ville veta

     Underlag för bedömning

 • lärarobservationer
 • skriftlig elevtext
 • muntlig elevkommunikation och presentation

     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: