👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för projektet ”Att bygga”

Skapad 2017-09-29 11:20 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Planering för ett projekt som handlar om att bygga. Det handlar om att barnen ska på bygga på den kunskap som de redan har, bygga relationer med varandra och sin omgivning samt att konstruera.
Förskola
Att bygga ”Att bygga” är Stubbens projekt för HT17/VT18 med fokus på omvärlden och om värden ur ett hållbarhetserspektiv.

Innehåll

Bakgrund

Vi pedagoger har sett att barnen är vetgiriga och nyfikna och gärna vill lära sig nya saker. Under en undersökningsfas såg vi pedagoger att barnen gillade att bygga, att konstruera, att skapa och att skaffa sig nya kunskaper och bygga nya relationer, både till varandra och sin omgivning.

 

Syfte

Syftet med detta projekt är att:

• bygga på sina egna kunskaper vad gäller språk, skrivning, läsning, matematik samt andra språk så som engelska och teckenspråk

• bygga (nya) relationer till varandra, till sin omvärld (både nära och långt bort), till sina miljöer och till naturen

• bygga, konstruera och skapa olika byggnader, konstruktioner, fordon

 

Mål

Målet med projektet är att barnen:

• ska våga och kunna hitta olika sätt att tillägna sig ny kunskap

• utveckla sin förmåga att reflektera kring information och sitt egna lärande

• skapar sig en förståelse för varför kunskap är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Vad ska vi göra?

Vi planerar och genomför aktiviteter som utgår ifrån barnens intressen och önskemål. Vi utformar aktiviteterna på ett sådant sätt att de kan föra både barnens lärande och projektet framåt.

 

Hur ska vi göra?

Vi kommer att använda oss utav alla medel som finns tillgängliga för oss. Om möjligt kommer vi även att plocka in frivilliga externa resurser som komplement till personalens kunskaper.

 

Dokumentation

Både gruppens och det enskilda barnets lärandesituationer dokumenteras.

Med hjälp utav bilder, filmer och observationsanteckningar ska vi dokumentera barnens lärande/ upplevelser. Både som grupp och på individnivå.

 

Vilka?

Barngruppen består av 24 barn födda 2012 och 2013. Tanken är att arbeta i mindre, rörliga, grupper för att få ut så mycket som möjligt utav barnens kunskaper samt att alla barn ska få möjlighet till den uppmärksamhet och det stöd som de behöver.

Samtliga pedagoger ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med förskolans värdegrund, kunskapssyn, barnsyn samt områdets prioriterade mål. Hela arbetslaget samarbetar i projektet och samtliga dokumenterar och reflekterar kring hur projektet framskrider.

 

När?

HT2017-VT2018: från oktober 2017 till april 2018.

 

Uppföljning/utvärdering

I slutet av december alt. början av januari görs en uppföljning kring hur projektet har fungerat hittills.

I maj/juni när projektet är avslutat görs en utvärdering utav projektet. Vad har fungerat bra och vad kan vi utveckla till nästa gång?