Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-09-29 11:53 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Historia
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig när kristendomen kom till Sverige, hur människor levde under Medeltiden och hur Sverige såg ut och styrdes.

Innehåll

Undervisning

Genomgångar

Film

Fördjupningsarbete

PULS Religion

Från vikingatid till Medeltid, Kristendomens införande i Sverige

s. 40 -41

 

 

Medeltiden

Intro Medeltiden, Tidslinje

s. 6 -7

Livet på landet

s. 10 - 19

Livet i staden

s. 26 - 31

Livet i klostret

s. 20 - 25

Livet i borgen

s. 32 - 35

Kungar och drottningar

s.  36 - 45

Samer

s. 46 - 47

Spår från medeltiden

s. 8 - 9

 

Vad du ska kunna

När Medeltiden började och slutade

Hur bönder levde

Hur människor levde i staden

Nämna några olika yrken

Beskriva hur Sverige styrdes

Nämna något spår från Medeltiden

 

Begrepp: Fogde, makt, tegar, träl, tionde, helgon, pest, skrå

 

Hur du visar dina kunskaper

Aktiv under lektioner

Skriftligt förhör (prelimininärt vecka 43)

 

Centrala innehållet

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 

 

 

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
När Medeltiden började och slutade Hur bönder levde Hur människor levde i staden Nämna några olika yrken Beskriva hur Sverige styrdes
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du vet när Medeltiden varade. Du kan berätta kortfattat hur människor levde, hur Sverige såg ut under Medeltiden och vem som styrde Sverige.
Du vet när Medeltiden varade. Du kan berätta utvecklat hur människor levde, hur Sverige såg ut under Medeltiden och vem som styrde Sverige.
Du vet när Medeltiden varade. Du kan berätta utvecklat och med mycket detaljer hur människor levde, hur Sverige såg ut under Medeltiden och vem som styrde Sverige.
Resonera
Berätta om orsaker och konsekvenser till händelser
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan ge ett exempel på en orsak till att Medeltiden började och vad blev följderna.
Du kan ge flera exempel på orsaker till att Medeltiden började och vad blev följderna. Du kan dessutom berätta om någon händelse under Medeltiden, varför den började och vad följderna blev.
Du kan ge flera exempel på orsaker till att Medeltiden började och vad följderna blev. Du kan dessutom berätta om flera andra händelser under Medeltiden, varför de började och vad följderna blev.
Samband
Samband mellan händelser
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan ge något exempel på en händelse och förklara sambandet med en annan händelse.
Du kan ge flera exempel på händelser och förklarar sambandet med andra händelser.
Du kan ge mångat exempel på händelser och förklarar sambandet med andra händelse.
Begrepp
Fogde, stormän, makt, tegar, träl, tionde, helgon, pest, skrå
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder något begrepp .
Du använder flera begrepp och visar att du är säker på dem.
Du använder alla begrepp och är säker på dess betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: