👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafiken

Skapad 2017-09-29 12:49 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Bild Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Du ska få lära dig om trafikregler och hur du beter dig säkert i trafiken. Du ska få lära dig att känna till vad olika vägmärken betyder.

Innehåll

Konkretiserade mål

Detta ska du kunna:

 •  veta på vilken sida av vägen man går och cyklar.   
 •  veta hur man gör när man går över vägen.
 •  känna till vägmärken som finns i närområdet.
 •  känna till vikten av att använda reflexer och veta hur en säker cykel är utrustad.

Undervisning

Du ska få lära dig genom att:

 • att få kunskap om trafikreglerna och viktiga vägmärken i din närmiljö genom att utforska närmiljön och reflektera över den samt måla egna vägmärken.
 • att  se filmer om trafiksäkerhet.
 • att lära dig om reflexers betydelse genom att studera olika reflexers styrka i mörker.
 • få lära dig om hur en säker cykel är utrustad genom att studera och testa en riktig cykel.
 • att lära dig om trafiksäkerhet genom att delta i diskussioner i klassen.
 • att skapa bilder

Bedömning

 • Du kommer att få visa vad du lärt dig, om trafiksäkerhet, genom att berätta muntligt.
 • Du kommer att få visa vad du lärt dig om reflexer och hur en säker cykel ska vara utrustad, genom att rita och skriva
  .

SLI

Gatsmart 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1