👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia vikingatiden HT17

Skapad 2017-09-29 13:15 i Alsike skola Knivsta
Ett tema om Vikingarna för år 4
Grundskola 4 Historia SO (år 1-3)

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar.

Under detta moment kommer du att få identifiera dig med en person som levde under vikingatiden. Du kommer sätta dig in i hur personen levde, var med om, trodde på etc. 

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdetMålet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Under temats gång kommer du lära dig om:

 • människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • städernas (Birka) betydelse under vikingatiden
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas
 • att visa på spår efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.

Undervisning och arbetssätt

Undervisningen kommer bestå av följande:
 • Lyssna på genomgångar
 • Läsa faktatexter i läroboken och på internet.
 • Läsa skönlitterära texter.
 • Se filmer.
 • Delta i diskussioner.
 • Skriva kortare faktatexter.

 

 

Bedömning

Följande kommer ligga till grund för bedömningen av momentet: 

 • Aktivitet på lektionerna,
 • Dokumentation i skrivboken.
 • Aktivitet i diskussioner.
 • Faktatexterna om din viking. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO

Vikingatiden bedömning HT 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Använda begrepp i ett sammanhang.
Du kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Du kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet och sätta in dem i ett sammanhang.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder dig av fakta och begrepp som hör till ämnet.
Orsaker och konsekvenser
Känna till orsaker och konsekvenser av vikingarnas resor.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och kan med hjälp ange någon orsak till resorna och konsekvens av dem.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan ange några orsaker till och konsekvenser av resorna.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Levnadsvillkor
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du kan med stöd känna till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden,
Källor
Du kan med stöd dra slutsatser om källors användbarhet.
Du kan dra enkla slutsatser om källors användbarhet.
Du kan dra underbyggda slutsatser om källors användbarhet.