Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ko, NO, SO, Sv, Va, Vu "Fredagsmysets gata", del 2.

Skapad 2017-09-29 13:26 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 3 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Svenska Verklighetsuppfattning Kommunikation Vardagsaktiviteter
Vi kommer under läsåret att arbeta med "Vår gata" i storyline-form. Det kommer att vara ett ämnesövergripande temaarbete där alla elever och vuxna i klassen bidrar med olika delar i gatans utformning. Eleverna ändrade arbetsnamnet "Vår gata" till "Fredagsmysets gata". I arbetets del 2 fortsätter arbetet med gatans trafikutformning samt att vi ska utforska en del samhällsfunktioner.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att ges möjlighet att lära dig:

 

 • några olika trafikregler och hur man beter sig på ett trafiksäkert sätt.
 • några olika samhällsfunktioner.
 • några kroppsdelars namn och dess funktion.

 

Arbetssätt

Du kommer bl.a. att arbeta med:

 

 • att träna på att delta i diskussioner och turas om att tala och lyssna, vänta på sin tur.
 • att samtala om trafik och trafikregler.
 • att uppmärksammas på och praktisera olika trafikregler på promenader och vid utflykter.
 • att samtala om sjukvård, vårdcentraler, sjukhus och tandvård.
 • att samtala om människokroppen, kroppsdelars namn och dess funktion.
 • att prova söka fakta från olika källor relaterat till arbetsområdet.
 • olika informativa filmer relaterat till arbetsområdet.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 

 • din förmåga att samspela med andra och delta i diskussioner och turas om att tala och lyssna, vänta på din tur.
 • din förmåga att jämföra och reflektera, tala och samtala om olika trafiksituationer, trafikregler och samhällsfunktioner.
 • din förmåga att känna till några trafikregler.
 • din förmåga att känna till några samhällsfunktioner.
 • din förmåga att känna till några kroppsdelars namn och dess funktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: