Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen

Skapad 2017-09-29 13:54 i Brandthovdaskolan Västerås Stad
I Samhällskunskap lär vi oss om Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och barns situation i världen.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Under de närmaste veckorna kommer ni att få lära er mer om barns rättigheter och livsvillkor i olika delar av världen.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom att läsa om hur barn har det i olika delar av världen lär vi oss om olika levnadsvillkor och hur mänskliga rättigheter kränks. Vi lär oss också om barnkonventionen och om barns rättigheter till en bra barndom. Vi kommer att diskutera olika samhällsfrågor (t ex barnarbete, fattigdom, bistånd, sjukvård, ekonomi mm)

Det här kommer du få undervisning om

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Föreläsningar
 • Diskussioner i olika former
 • Filmklipp om bl a barnarbete och mänskliga rättigheter
 • Läsa i häfte "Barn i världen"
 • Instuderingsfrågor till häftet "Barn i världen"
 • Skriva en uppsats/artikel om Barn i världen

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Inlämning av instuderingsfrågor 
 • Läxförhör begrepp
 • Skrivuppgift uppsats/artikel om barn i världen
 • Muntlig aktivitet på lektionerna

Lektionsplanering

vecka 10 Vad är FN? Barnkonventionen. Genomgångar, läsa och jobba i häftet

Läxa: organisationer som vill förbättra samhället. Lämna in!

vecka 11 Barnarbete, barns överlevnad, vatten och  hygien sid. 1-11 i häftet Genomgångar, diskussion, film, läsa och jobba i häftet

vecka 12 Handel med barn, gatubarn, barn i krig sid 12-24 i häftet

Genomgångar, diskussion, film, läsa och jobba i häftet

Läxa: Gör klart frågor och lämna in! Inlämnas torsdag

vecka 13-14 Skriva uppsats om Barn i världen

Uppsatsen lämnas in senast torsdagen den 5 april

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Barn i världen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begreppsanvändning
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysera och granska
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Reflektera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger bra exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger mycket bra exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: