Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan åk 3 Teknik Konstruktion i ämnet Teknik

Skapad 2017-09-29 15:22 i Ångelstaskolan Uppsala
Vi kommer att studera olika konstruktioner och också praktiskt skapa egna konstruktioner t.ex. broar.
Grundskola 3 Teknik
Vi kommer att studera och bygga broar.. Eftersom en bro måste hålla för olika tyngder kommer vi först att testa oss fram till hur vi på olika sätt kan göra en konstruktion som blir hållbar. Under arbetets gång kommer vi att träna på att göra hypoteser, följa instruktioner och dokumentera våra arbeten.

Innehåll

Syfte

Du kommer att bekanta dig med olika brokonstruktioner och konstruera en egen bro.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • studera olika konstruktioer
 • konstruera broar 
 • testa hållbarhet på broar 
 • ställa hypoteser
 • följa instruktioner och ritningar
 • dokumentera dina arbeten
 • lära dig begrepp som stabilitet och hållfasthet 

Bedömning

Du kommer att bedömas när det gäller din förmåga att: 

 •  beskriva och ge exempel på några konstruktioner
 •  genomföra konstruktionsarbeten
 •  dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och texter

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: