Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Karta

Skapad 2017-09-30 14:37 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 3 – 0 Geografi Matematik
Vad är en karta? Vi kommer att lära oss läsa av en karta samt lära något om de olika världsdelarna och världshaven. Du kommer även få lära dig väderstrecken och varför det blir årstider och dag och natt.

Innehåll

När du är klar med Tema Karta ska du:
§ kunna peka ut de fyra väderstrecken på kartan.

 § känna till några sätt att ta ut väderstreck i naturen.

 § kunna de vanligaste karttecknen.

 § känna till längd- och breddgrader.

 § kunna världsdelarna och världshaven.

 § förstå sambandet mellan karta och verklighet.

 § kunna årets indelning i dagar/dygn, veckor, månader och årstider.

 § känna till varför det blir dag, natt och årstider.

 § känna till att Sverige indelas i landskap samt kunna namnen på några av dem.

§ kunna namnen på Sveriges 3 landsdelar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: