👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-09-30 16:00 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Bild Svenska Historia Religionskunskap
Det förflutna påverkar både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Vi ska nu titta närmare på Vikingatiden som pågick mellan 800 till ca 1050 e.Kr. Följ med på en historisk resa i vikingarnas spår!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • utveckla din historiska referensram mellan 800-1050
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas 
 • beskriva grundläggande drag i fornskandinavisk religion
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • presentera olika ämnesområden med bilder 

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få kunskaper om vikingatiden genom att vi har gemensamma genomgångar, vi läser olika typer av texter, ser på film och söker information i böcker och på nätet. Du kommer att få göra ett eget häfte i text och bild om vikingatiden. Vi kommer också att arbeta i mindre grupper med olika övningar och uppgifter.

 

Du visar dina kunskaper genom att 

 • kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under tidsperioderna
 • undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då på samband mellan de olika tidsperioderna
 • visa hur tidsperioden påverkat vår tid
 • tolka och visa på spår av historien i vår tid och kan samtala om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
 • använda historiska begrepp
 • använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och samtala om källornas användbarhet
 • beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion samt ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • utveckla din historiska referensram mellan 800-1050
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och utvärderas
 • beskriva grundläggande drag i fornskandinavisk religion
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • presentera olika ämnesområden med bilder 

 Reflektion-utvärdering

Hur tror du det skulle vara att leva under vikingatiden?

Matriser

Hi Re Sv Bl
Historia åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Jag visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Resonemang kring utvecklingslinjerna
Jag motiverar mitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag motiverar mitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag motiverar mitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Tolka och visa på spår
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Resonemang kring likheter och skillnader
Jag kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källmaterial
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Källors användbarhet.
Jag för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Jag för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Jag för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.