👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-10-01 07:43 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Geografi
Vi är en del av Europa. I det här området ska du få lära dig mer om Europa både naturgeografiskt och kulturgeografiskt.

Innehåll

Bedömning: 
Genom skrivuppgifter och prov.

Tidsplan / Lektionsplanering:
vecka 40-50

Språkmål:

Söka, välja ut och sammanställa information från källor och för resonemang om informationens användbarhet.

 

Begreppslista:

 • världsdel
 • kontinent
 • vulkaner
 • jordyta
 • bergskedjor
 • lågland
 • skog
 • tundra
 • klimat
 • växthuseffekt
 • befolkning
 • jordbruk
 • EU

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Europa

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklande kunskaper
Välutvecklande kunskaper
Natur och resurser
 • Ge  A 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du kan beskriva naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser och kan berätta vad som förändrar jordens yta.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor. Du kan beskriva vad som förändrar jordens yta.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor och kulturlandskap. Du kan beskriva vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar och sammanhang.
Du använder begreppen när du själv berättar om något. Det framgår tydligt att du vet vad begreppen betyder.
Kartor och källor
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du kan använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker.
Du kan använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker samt för resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva några länders lägen på kartan samt ett fåtal bergskedjor, hav och floder.
Du har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt såsom länder, huvudstäder, floder, hav, berg och bergskedjor.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du kan diskutera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan diskutera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger ett förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger flera förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Levnadsvillkor
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du ska kunna berätta om om orsaker till ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du ska kunna berätta om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du ska kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.