Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg "Ugglor i Bagarmossen"

Skapad 2017-10-01 10:31 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Svenska
En värdefull bok har blivit stulen från biblioteket i Bagarmossen. Följ med de unga deckarna Kalle och Dilsa i deras jakt på tjuven!

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

Genom att läsa och fundera hur vi läser tränar vi vår läsförmåga. Genom att skriftligt och muntligt besvara frågor/diskutera innehåll reflekterar vi kring innehållet i texten och utvecklar vår läsförståelse. Vi tar hjälp av olika lässtrategier(spågumma/detektiv/cowboy/konstnär och reportern) för att öka vår förståelse.


Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Hur du kan använda dig av olika lässtrategier i en text för att bättre förstå innehållet.

(Spågumman) Använder bilder, rubriker och bildtexter för att förutsäga vad texten handlar om. Göra förutsägelser vad som händer härnäst.

(Detektiven)  Reder ut oklarheter, hjälper till att förstå nya ord och uttryck

(Reportern) Ställer frågor, svaren finns på raderna/mellan raderna/bortom raderna. Dra egna slutsatser och koppa egna erfarenheter.

(Konstnären) Skapa inre bilder. Kunna diskutera sin upplevelse av läsningen.

(Cowboyen) Sammanfatta texter.

 Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa avsnitt i Ugglor i Bagarmossen" individuellt, i par och tillsammans i grupp.
 • Reflektera kring olika frågeställningar från texten skriftligt och muntligt, både enskilt, i par och i grupp.
 • Gemensamma genomgångar/exempel hur lässtrategierna kan användas i olika delar av texten.
 • Ge och få ta emot respons från kamrater på  läsloggen.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Besvara frågor kopplade till texten.
 • Aktivt delta och bidra med tankar och tolkningar av det du läst i gemensamma samtal
 • .Förklara och ge exempel hur en viss lässtrategi kan öka läsförståelsen. (Förutspå, förklara nya ord och uttryck, skapa inre bilder, sammanfatta och ställa frågor på olika nivåer om texten)
 • Ge respons på vad kamrater svarat/resonerat om texten

 

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Ugglor i Bagarmossen av Petrus Dahlin
 •  Lässtrategier från en läsande klass.
 • Film: "De fem lässtrategierna", UR skola.  
 • Youtube:"Att läsa mellan raderna"
 • Youtube:"Ställ frågor för att förstå texten"
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: