👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fru Justitia

Skapad 2017-10-01 12:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där vi arbetar med lag och rätt. Vi kommer att få reda på mer om olika yrkesgruppers arbete kopplat till området. Det ingår att lära sig om skillnader mellan normer, regler, lagar och grundlagar. Vad som händer efter att ett brott begåtts och vägen fram till påföljd. Inom religion så kommer vi att arbeta med etik och moral.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Fru Justitia är en symbol för juridik, lag och rättvisa. Hon har ögonbindel för att visa att ALLA är lika inför lagen. Hennes vågskål står för rättvisan och svärdet är en symbol för makten att döma efter lagen. Vi har en mängd regler och lagar i vårt samhälle, behövs verkligen dessa? Vad händer efter att ett brott har begåtts? Detta och en hel del annat ska vi arbeta med inom detta projekt.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din

begreppsliga förmåga

 • att förstå och använda begrepp inom samhällskunskap och religion

kommunikativa förmåga

 • att uttrycka din åsikt om olika etiska och moraliska händelser
 • att resonera om och ge tydliga exempel på olika åtgärder som samhället har för att förhindra att folk begår brott

analysförmåga

 • att beskriva orsaker till och konsekvenser av att begå brott och förtydliga med hjälp av exempel
 • att kunna jämföra och förklara med hjälp av exempel - skillnader och likheter mellan lagar och regler
 • att kunna jämföra och förklara med hjälp av exempel - för- och nackdelar med fängelse och/eller böter ur olika perspektiv

utveckla dina kunskaper om 

rättsliga strukturer i Sverige ( som t ex hur lagar bildas, hur det går till från brott till straff, rättssäkerhet i Sverige.

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar framför allt när det gäller lag och rätt. Hur ett samhälle ska styras för att det ska vara rättssäkert. Du kommer få lära dig skillnader mellan normer, regler, lagar och grundlagar, vägen från att ett brott begås till att man dömer i domstol. I arbetsområdet kommer du att fä lära dig olika begrepp för vanliga brott och påföljder (straff). Du kommer också få tänka till kring olika situationer där du ska ta ställning och uttrycka din åsikt.

Centrala begrepp 

samhällskunskap: regel, lag, grundlag, rättssäkert, påföljd, balk, juridik, straffmyndig, åtalade, målsägande, åklagare, försvarsadvokat, domare, nämndeman, rättegång, vittne, mened, husrannsakan, häkta, anhålla, gripa,snatteri, stöld, rån, häleri, skadegörelse, misshandel, olaga hot, diskriminering, grooming, utpressning, förtal, fotboja, villkorlig dom, böter, samhällstjänst, skyddstillsyn

religion:samvete, rättvisa, empati, rätt, orätt, förlåtelse, mod, ansvar, ånger, moral, kränkning, rykte, skvallra

 

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • läsa olika texter tillsammans och enskilt
 • arbeta med olika sorters arbetsblad och övningar
 • se på filmer
 • arbeta med begreppskort
 • föreläsning av en jurist onsdag vecka 42
 • grupp- eller pardiskussioner om etik och moral 

Detta kommer att bedömas...

Fredag vecka 42  kommer du i en skriftlig examination få visa 

dina kunskaper om:

 • rättsliga strukturer i Sverige

dina förmåga att

 • förstå och använda samhällsbegrepp
 • resonera om och ge tydliga exempel på olika åtgärder som samhället har för att förhindra att folk begår brott
 • beskriva orsaker till och konsekvenser av att begå brott och förtydliga med hjälp av exempel
 • kunna jämföra och förklara med hjälp av exempel - skillnader och likheter mellan lagar och regler
 • kunna jämföra och förklara med hjälp av exempel - för- och nackdelar med fängelse och/eller böter ur olika perspektiv

Under vecka 43 kommer du i en muntlig examination få visa 

din förmåga att 

 • förstå och använda etiska begrepp
 • uttrycka din åsikt om olika etiska och moraliska händelser

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Re Sh
Fru Justitia

Skriftlig examination

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Har kunskaper, ser samband och använder begrepp
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om det svenska rättssamhället.
Jag har grundläggande kunskaper om hur det svenska rättssamhället är uppbyggt och fungerar. Jag visar det genom att göra enkla beskrivningar och använda några begrepp i olika uppgifter.
Jag har goda kunskaper om hur det svenska rättssamhället är uppbyggt och fungerar. Jag visar det genom att på ett utvecklat sätt förklara och visa med exempel samt använda flera begrepp i olika uppgifter.
Jag har goda kunskaper om hur det svenska rättssamhället är uppbyggt och fungerar. Jag visar det genom att på ett välutvecklat sätt förklara och visa med flera exempel samt använda flera begrepp i många olika uppgifter.
Uttrycker åsikter, ser samband och resonerar
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan uttrycka olika åsikter om samhällsfrågor om lag och rätt.
Jag kan uttrycka minst en åsikt om samhällsfrågor som handlar om lag och rätt.
Jag kan uttrycka minst två åsikter om samhällsfrågor som handlar om lag och rätt. Jag kan förklara minst en åsikt med hjälp av fakta eller tydliga exempel.
Jag kan uttrycka minst tre åsikter om samhällsfrågor som handlar om lag och rätt. Jag kan förklara minst två av mina åsikter med hjälp av fakta eller tydliga exempel.

Examination

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ta ställning, motivera, resonera, använda etiska begrepp
 • Re  A 6
 • Re  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan ta ställning i en moralisk fråga.
Jag kan ta ställning i en moralisk fråga och motivera mitt ställningstagande. I min motivering tar jag upp ett alternativ till hur den/de som frågan handlade om kan agera. Jag använder mig av något etiskt begrepp
Jag kan ta ställning i en moralisk fråga och motivera mitt ställningstagande. I min motivering resonerar jag utifrån två olika alternativ och jag beskriver vilka konsekvenser handlingarna kan få för den/de som frågan handlade om. Jag använder mig av något etiskt begrepp som för att förtydliga mitt resonemang.
Jag kan ta ställning i en moralisk fråga och motivera mitt ställningstagande. I min motivering resonerar jag utifrån flera olika alternativ, jag beskriver både fördelar och nackdelar med de konsekvenser handlingarna kan få för den/de som frågan handlade om. Jag använder mig av några etiskt begrepp som för att förtydliga mitt resonemang.