Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens ABC

Skapad 2017-10-01 14:23 i Valåsskolan Mölndals Stad
Musik i åk 1
Grundskola 1 Musik
Musik ska byggas upp av glädje, av glädje bygger vi musik.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

Musicera

 • sjunga tillsammans

 • spela tillsammans

Skapa/uttrycka

 • uttrycka musik och sång i rörelse

Analysera och samtala om musikens sammanhang

 • Analysera och samtala om musik och olika musikbegrepp

 

Dina mål

 • Kunna delta i gemensam sång och spel.
 • Härma rytmer, toner och rörelser.
 • Lära dig sånger från vår gemensamma sångskatt.
 • Lära dig namnet på några vanliga rytminstrument.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att sjunga tillsammans både unison sång och växelsång.

Vi gör rörelser till musik.

Vi spelar tillsammans på olika rytminstrument och klockspel.

Vi undersöker och lär oss namnet på de instrument vi spelar på.

Vi pratar om ord som hör ihop med musik och använder dem i gemensam sång, spel och rörelse.

Vi kombinerar sånger med berättelser, danser och spel.

Vi sjunger sånger kopplat till veckans bokstav och andra sånger från vår gemensamma sångskatt.

Vi arbetar i stor grupp och i mindre grupper ibland.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • delta i gemensam sång och spel

Hur visar du ditt lärande?

 • När du är med och sjunger och spelar och följer det gruppen gör så visar du att du deltar aktivt i  gemensam sång och spel.

 

Jag gör bedömningen under musiklektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för åk 3
Musicerande och musikskapande
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Musicerande och musikskapande
Du kan spela något instrument tillsammans med andra.
Musicerande och musikskapande
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Musikens sammanhang och funktioner
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik,
Musikens sammanhang och funktioner.
Du kan ge exempel på några instrument från olika instrumentgrupper.
Musikens sammanhang och funktioner
Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Musicerande och musikskapande
Du kan med enkla medel skapa musik och gestalta sånger och berättelser med ljud och rörelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: