Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i kubik

Skapad 2017-10-01 15:06 i Valåsskolan Mölndals Stad
Musik-planering för åk 2-3.
Grundskola 2 – 3 Musik
Musik ska byggas upp av glädje, av glädje bygger vi musik! I tvåan och trean fortsätter vi att sjunga och spela tillsammans och prövar att skapa musik med enkla medel. Vi lyssnar på musik och lär oss om olika instrument.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

Musicera

 • sjunga tillsammans, både unisont och i stämmor och undersöka rösten som instrument

 • spela tillsammans i ensemble på rytminstrument och ukulele

Skapa/uttrycka

 • uttrycka musik och sång i rörelse

 • arbeta med improvisation i både röst och på olika instrument

 • pröva att skapa egna kompositioner utifrån text och bild och spela/sjunga dem eller använda digitala verktyg

Analysera och samtala om ditt och andras musicerande

 

 • Analysera och samtala om musik och olika musikbegrepp

 • Analysera och samtala om olika musikstycken och musikupplevelser- vilka instrument hör vi, vad tänkte kompositören, vad tänker lyssnaren?

 

Dina mål

 

 • delta aktivt i gemensam sång

 • delta i spel tillsammans med andra

 • härma rörelser och danser
 • kunna spela några olika stämmor på rytminstrument och något ackord på ukulele

 • lära dig flera olika sånger från vår gemensamma sångskatt
 • delta i att skapa enkla kompositioner tillsammans med andra

 • samtala om olika musikstycken och musikupplevelser

 • känna igen och namnge några instrument från de olika grupperna (blås-, sträng-, stråk-, slagverk)
 • kunna uttrycka tankar, bilder och känslor som du får när du lyssnar på musik

 

Undervisning och arbetsformer

Vi sjunger tillsammans både unison sång, växelsång och kanon.

Vi sjunger olika typer av låtar, visor och sånger från vår gemensamma sångskatt, traditionella visor, psalmer samt modernare låtar.

Vi gör rörelser till musik och vi kombinerar sånger med berättelser, danser och spel.

Vi spelar tillsammans på olika rytminstrument och ukulele.

Vi improviserar på olika instrument, med rörelser och med rösten.

Vi prövar att skapa egna kompositioner utifrån t.ex. en bild eller en text med hjälp av röst, instrument eller med iPad.

Vi undersöker musikens byggstenar-begrepp som puls, rytm, klang, dynamik, tonhöjd och använder de i gemensamt musicerande och skapande.

Vi tränar på och använder några vanliga musiksymboler och tecken.

Vi lyssnar på musik och tränar oss på att uttrycka känslor, bilder och tankar som dyker upp vid musiklyssningen.

Vi lyssnar på olika blås-, sträng-, stråk-, tangent- och slagverksinstrument och lär oss hur instrumenten ser ut och vad de heter.

Vi pratar om rösten som instrument.

Vi lär oss om några olika kompositörer.

 

 

Ord och begrepp

puls, rytm, melodi, tonhöjd, dynamik, starkt, svagt, snabbt, långsamt, ackord, dur, moll, helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, paus, g-klav

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • sjunga tillsammans med andra

 • spela något instrument tillsammans med andra

 • härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik
 • skapa enkla kompositioner tillsammans med andra

 • berätta om vad du tänker och känner när du lyssnar på musik

 • känna igen några sånger som är typiska för Sverige
 • känna igen och namnge några instrument från de olika grupperna (blås-, sträng-, stråk-, slagverk)

Hur visar du ditt lärande?

 • När du är med och sjunger och spelar och gör ditt bästa så visar du att du deltar aktivt i  gemensam sång och spel.

 • Du visar att du kan sjunga och spela tillsammans med andra genom att du följer när gruppen startar och slutar. Du följer rytm, puls och dynamik i sång, rörelse och spel.

 • Du spelar någon egen stämma på rytminstrument och något ackord på ukulele och visar du att du kan hålla din stämma och samtidigt lyssna på de andra.

 • När du/dina kompisar spelar egna kompositioner så ser/hör vi om du/gruppen har följt instruktionen och om det blev som du/ni hade tänkt.

 • Du beskriver känslor, tankar och bilder som dyker upp vid musiklyssning både muntligt och skriftligt och du deltar i samtal om det gemensamma musicerandet.

 • Du skriver namnet på några instrument som du ser och hör.

 • Du sjunger med i sånger som är typiska för Sverige.

 

Jag gör bedömningen under musiklektionerna när jag lyssnar och ser vad du gör. Jag läser vad du skriver om dina musikupplevelser och vilka instrument du ser och hör från de olika instrumentgrupperna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för åk 3
Musicerande och musikskapande
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Musicerande och musikskapande
Du kan spela något instrument tillsammans med andra.
Musicerande och musikskapande
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Musikens sammanhang och funktioner
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik,
Musikens sammanhang och funktioner.
Du kan ge exempel på några instrument från olika instrumentgrupper.
Musikens sammanhang och funktioner
Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Musicerande och musikskapande
Du kan med enkla medel skapa musik och gestalta sånger och berättelser med ljud och rörelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: