Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på 1300-talet

Skapad 2017-10-01 15:32 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola 5 Historia
Du ska få läsa om hur livet på 1300-talet kunde gå till och hur Digerdöden påverkade människorna.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna berätta vilka som ingick i ett byalag och vad de hade för uppgift.
Du ska kunna redogöra för hur hela familjen var engagerad i skörden.
Du ska kunna redogöra för hur folk kunde veta vad som hände i andra länder.
Du ska kunna förklara en fogdes uppgift och reflektera över dagens Kronofogdemyndighets arbete.
Du ska kunna redogöra för digerdöden samt vad det innebar för den/de som drabbades.
Du ska kunna berätta vad folket trodde sjukdomar berodde på.
Du ska kunna ge exempel på naturläkemedel och vad de användes mot. 

Undervisning

Du kommer att få läsa texter i läromedlet "Historia".
Du kommer att få lyssna på när läraren berättar.
Du kommer att få svara på frågor.
Du kommer att få diskutera och reflektera i helklass.
Du kommer att få diskutera och reflektera i mindre grupper.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt. Du kommer att få visa dina kunskaper genom skriftligt prov. Du kommer även att få visa dina kunskaper muntligt, både i helklass och i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  4-6
  • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
    Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: