👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt Huset åk 4

Skapad 2017-10-01 16:17 i Björkåsskolan Grundskolor
Nu ska du få kasta dig in i ett skriväventyr, där du ska få skriva 10 kapitel om ett hus. "Huset" ska handla om olika familjer som bor i ett och samma hus.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Detta arbetsområde har hämtat inspiration från hur TV-serier är upplagda. Du ska få skriva din alldeles egna minroman i tio kapitel om ett hus där det händer olika saker. Du inspireras av en inledande text och bild. Till varje kapitel skriver du en berättande text där du även får rita och måla en passande bild till.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska skriva en miniroman "Huset" innehållande 10 kapitel. 
Inför varje kapitel läser läraren en exempelhistoria och visar en bild till. Därefter får du olika förutsättningar för att skriva din egen historia. Ena veckan jobbar du med din text till kapitlet, du kan använda tankekarta som stöd. Du skriver skriver ett utkast/kladd, som sedan ska läsas av en kompis som ger respons på texten för att sedan rättas av läraren.  Veckan därefter bearbetar du din text och renskriver den. Till varje kapitel ritar eller målar du en passande bild. När alla kapitel är klara ska texterna sättas ihop till en bok.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet påbörjas v.45 - v.50, med 3 kapitel. Därefter fortsätter vi med resterande 7 kapitel under vårterminen.

Mål för arbetsområdet:

Att du utvecklar ditt språk och får kunskap om vad det innebär att skriva gestaltande.

Att de berättande texter du skriver innehåller gestaltande beskrivningar och en utvecklad handling.

Att du använder dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Att du utvecklar din förmåga att ge omdömen om andra texters innehåll och språk.

Att du lär dig bearbeta dina texter och att du utifrån andras respons bearbetar dina egna texter.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att: 
- följa instruktioner

- bearbeta din text

- att ge och ta emot respons.

- beskriva miljöer och personer

- använda dialoger korrekt

- få en bra struktur i din berättelse

- att skriva med ett levande språk

- följa skrivregler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva åk 4

Matris friskrivning svenska "Huset"
Ny nivå
Ny nivå
Berättande text
Din text har ännu ej gestaltande beskrivningar eller förståelig handling.
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Din berättande text innehåller gestaltande beskrivningar och tydlig handling.
Struktur och språk
Du kan ännu ej skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och väl fungerande struktur samt med språklig variation för att förmedla nyanser.
Skrivregler
Du kan ännu ej grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
Att bearbeta texten
Du kan ännu ej utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera text och annan estetik.
Du kan ännu ej förtydliga texters budskap med hjälp av estetiska uttryck.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett väl fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.