👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor

Skapad 2017-10-01 17:38 i Uppsävjaskolan Uppsala
Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. Här ska du få lära dig om vad näringskedjor är och hur de fungerar.
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)
Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad näringskedjor är och hur de fungerar.

Innehåll

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att läsa i NO-boken, se en film om ekologins grunder och lära oss om näringskedjor. Vi kommer att göra näringskedjor tillsammans och individuellt. Under samtal och diskussioner kommer ni att lära er hur näringskedjor fungerar.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen: 

 

näringskedja

närings

rovdjur

växtätare

nedbrytare

producent

konsument

toppkonsument

Mål

Du ska kunna:

- förklara vad en näringskedja är

- ge exempel på olika näringskedjor

- använda områdets begrepp

(se matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

NO Bi
Näringskedjor

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Näringskedjor
Jag kan med stöd ge exempel på en näringskedja.
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en näringskedja.
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge flera exempel på näringskedjor.
Dokumentation, diskussion och samtal
Jag kan med stöd se samband mellan djur och växter med hjälp av en färdig bild.
Jag kan med hjälp av en färdig bild se några samband mellan djur och växter.
Jag kan rita en näringskedja och förklara samband mellan djur och växter både muntligt och skriftligt.
Begrepp
Jag kan med stöd förklara något av begreppen som hör till näringskedjan.
Jag kan förklara några begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare och rovdjur.
Jag kan förklara flera begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare, rovdjur, producent, konsument och toppkonsument.