👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Skulptur- Elevens val

Skapad 2017-10-01 18:58 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi kommer under 3 perioder á ca 7 veckor låta eleverna i åk 4-6 välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. En av dessa fördjupningar handlar om bildämnet och vi kallar det Skapande Skulptur. Syftet med arbetet är att eleverna ska få en inblick i hur de med hjälp av olika material, tekniker och tankesätt kan använda skulpturer för att förmedla budskap, väcka tankar och känslor men också att visa på händelser, skeende, ögonblick och rörelse. Eleverna kommer att dokumentera sitt skapande och "Logga" kring sitt arbete.

Innehåll

 Vi kommer att arbeta med:

 • Information och inspiration via powerpoints, gestaltning med den egna kroppen och bilder
 • Olika tekniker och material som lämpar sig för skulptering
 • Sätta ord på dina egna önskemål, tankar, möjligheter att ideér för skapande och skulpturer

Vi kommer att samtal om:

 • Vad menas med skulptur och skapande
 • Vad syftet kan vara med olika skulpturer och skapande verksamheter
 • Budskap
 • Skulpturer genom historien
 • Begrepp som förknippas med skapande och skulptur.

Detta kommer att bedömas

 • Hur du hanterar materialen: kamera, färger, papper, lim, lera, ståltråd, aluminiumfolie...
 • Hur du följer instruktioner, kommer igång samt slutför ditt arbete.
 • Hur du anpassar dig till gruppen och de ramar vi har för arbetet både vad gäller tid, syfte och arbetsmiljö.
 • Hur du dokumenterar din arbetsprocess, reflekterar över ditt arbete och om du kunde gjort på något annat sätt och hur resultatet blivit då.
 • Hur du reflekterar över din arbetsinsats, ger och tar respons samt försöker att förbättra dina arbeten med hjälp av responsen

Uppgifter

 • Papier machéfigur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6