Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa- vår världsdel

Skapad 2017-10-01 19:02 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Europa, vår världsdel. Europa är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Europa har cirka 730 miljoner invånare och det finns 45 länder. I arbetsområdet Europa kommer du att få göra en resa runt i Europas olika regioner. Du kommer att lära dig fakta om olika länder och områden bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning. Du kommer att träna på att jämföra och beskriva olika länder och regioner. Du kommer också att få läsa en skönlitterär bok, Fröken Europa, och på så sätt fördjupa din kunskap om Europa.

Innehåll

 

 

Mål:

Du ska kunna:

 • Du ska kunna söka i en Atlas.
 • Namn och läge på flertal länder och huvudstäder samt större bergskedjor,sjöar,hav och öar.
 • Du ska kunna vad som menas med naturtyp och ge några exempel på dessa.
 • EU och vad det innebär.
 • Europas olika klimat, likheter och skillnader.
 • Några europeiska upptäcktsresanden genom tiderna.
 • Befolkningsfördelningen i Europa. Vad det får för orsaker och konsekvenser.
 • Jordskorpan och hur den förändras och vilka konsekvenser det får.

 

 

I undervisningen kommer vi att: 

 • studera kartor och  Europas namngeografi.
 • parläsa Fröken Europa.
 • se filmer.
 • arbeta med faktatexter.
 • ha gemensamma genomgångar. Du kommer få arbeta både självständigt och i par.
 • arbeta med geografiska ord och begrepp.
 • arbeta med skriftlig och muntlig framställning.
 •  använder olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • använda blindkartor och Seterra för att träna namngeografi.

 

Du får visa dina kunskaper genom att :

 • Diskutera i mindre och större grupper.
 • Enskilda inlämningsuppgifter.
 • Kartprov på Europas namngeografi.
 • Skriftligt föra resonemang om olika företeelser som vi nämnt ovan.

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Europaresan

 • Europaresan

 • Resa i Europa

 • Europaresan

 • Fördjupning om ett land i Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: