👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-17 SO- Historia:Forntiden åk4

Skapad 2017-10-01 21:59 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med vikingatiden fram till v. 39-43
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Vi kommer att arbeta med olika baskunskaper om vikingatiden, diskutera om hur samhället förändras från istiden till vikingatiden. Eleverna kommer få skriva en jämförande text om vikingatiden och nutid.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning

 • Eleverna kommer att bedömas enlig en matris som finns under matriser Forntiden åk4.

Konkretisering av mål

 • Vi kommer att arbeta med olika baskunskaper om vikingatiden, diskutera om hur samhället förändras från istiden till vikingatiden, hur människor lever på den här tiden, vi använder historiska källor och kan vi se spår idag från vikingatiden? Vi använder historiska begrepp som vi förklarar och diskutera tillsammans. 

Arbetssätt

 • Vi startar upp med att utgå ifrån elevernas förkunskaper. Tillsammans samlar vi tankar om vad vi kan innan vi startar arbetsområdet. Syfte och mål synliggörs för eleverna.
 • Vi kommer arbeta med att samla viktig fakta i ett schema med tydliga rubriker som eleverna ska fylla i under varje genomgång. Denna ska sedan användas när han/hon ska jämföra olika tidsåldrar samt skriva sin jämförande text. 
 • Eleverna kommer att få genomgångar, skriva anteckningar, diskutera i grupp. Elevernas kunskaper bedöms under hela processen. På slutet kommer eleverna skriva en jämförande text om levnadssätt då och nu, denna kommer sedan att bedömas.

Dokumentation

 • Varje elev kommer att bedömas med hjälp en matris: HT-17 SO- Historia:Forntiden åk:4.

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6