👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Lillberget/Kilsmyran

Skapad 2017-10-02 09:51 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Av- och påklädning med barn i 2- och 4-årsåldern. Barnen vill prova på att klä av sig och på sig själva. De vet att armarna ska in i jackan.

Innehåll

Nuläge

 Många barn har svårt att klä på sig och behöver träna på det.

 Ge barnen möjlighet och tid att prova i sin egen takt.

Att dra upp en dragkedja kan vara svårt för de yngre barnen då de kanske inte har utvecklat finmotoriken.

Mål

 Barnen får först träna på att klä av sig innan de tränar på att klä på sig. De större barnen ( 4 år) tränar på att ta av sig sina skor själva med hjälp av en stövelknekt.

 1.Jag kan ta av mig jackan. 2. Jag kan ta på mig jackan. 3.Jag kan ta av mig skorna. 4. Jag kan sätta på mig skorna.

 Att barnen ska bli mer självständiga i sin av- och påklädning.

 Att de känner att de klarar av det.

Syfte

 Det är viktigt att de kan sköta av- och påklädning själva för att känna sig trygga.

Alla barn har nytta av att klara sig själv.

Genomförande

 Vi låter barnen få pröva på att klä på och av sig till de känner sig trygga med det.                                                                      .

De kan få träna på aktivitetstavlan där de finns olika aktiviteter.

 Alla

 Olika barn behöver olika lång tid så det viktigaste är att barnen tycker det är roligt när de kan.

Dokumentation under lärprocessen

 Vi dokumenterar med bilder och kortfattad information. Barn och pedagoger.  Löpande.

Ansvar

Pedagogerna

Uppföljning

 Löpande

Hur går vi vidare? När man ser att barnen klarar av en uppgift så utmanar man dom med svårare uppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016