👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikundervisning ht år 8

Skapad 2017-10-02 10:04 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Musik
Musikundervisningen under höstterminen i årskurs 8 har fyra övergripande teman: Basspel Musik i reklam Skalor och soloimprovisation Solosång till ackompanjemang

Innehåll

 

 

Basspel 

Här diskuterar vi basens roll inom olika musikstilar. Vi tittar närmare på elbasen inom pop och rockmusik, kontrabasen och bastuban inom jazz och orkestermusik och dessutom på hur man med ett och samma instrument ibland använder basspel samtidigt som man spelar en melodi eller ackord.

Det praktiska momentet består i att lära sig att spela en basgång ur ett material på classroom. Bland basgångarna finns t ex "Stand by me", "Boogie woogie tolva" och "The joker". Väljer man att spela basgången på piano lägger man den med vänster hand och försöker samtidigt lägga ackord med höger. Väljer man gitarr tränar man sig på att använda både lång och pekfinger i sitt spel för att få ett tydligt och rytmiskt spel. Alla elever ska dessutom ha provat att spela på en riktig akustisk bas innan arbetsområdet är slut. 

Vid uppspelning läggs särskild tonvikt vid hur basspelet kan samverka rytmiskt med ackordspel. Antingen att man lägger ackorden själv eller att jag lägger dem. 

Från kursplanens elva bedömningsgrunder berör detta arbetsområde de följande förmågorna:

Timing, Spela och ackompanjera, Anpassa och uppmärksamma 

 

Musik i reklam

Här diskuterar vi musikens roll i reklamens värld. Varför väljer man en viss typ av musik när man vill sälja en viss produkt? Vilken är målgruppen för produkten och vad vill man att produkten ska förknippas med? Vi diskuterar musikens roll i detta och kommer samtidigt in på musikgenrer och olika instrument som förekommer på inspelningar. 

Som redovisningsform kommer ni denna gång att få en inlämningsuppgift som går ut på att skriftligen analysera olika reklamklipp. Uppgiften finns på classroom.  

Resonera om funktion och betydelse, Musikaliska karaktärsdrag, Musikaliska instrument 

 

Skalor och soloimprovisation

Här kommer ni att få lära er vad en skala är och hur den kan användas för att skapa melodier och soloimprovisation. Vi diskuterar olika typer av skalor och exempel på olika solon och melodier kommer att visas. Det praktiska arbetet består i att träna sig i att spela en bluesskala på antingen piano eller gitarr och lära sig att använda den till ett förinspelat komp som läggs upp på Classroom. Ni komponerar ett soloparti som ni sedan visar upp vid en uppspelning. 

Skapa musik, Timing, Spela och ackompanjera

 

Solosång till ackompanjemang 

Här följer vi upp arbetet i årskurs 7 med ackordspel på antingen piano och gitarr samtidigt som man sjunger. Ni väljer som tidigare själv låtar som passar er egen nivå ur en mapp som finns på classroom. Vi diskuterar olika kompstilar och hur man kan utveckla sitt komp. Man kan alltid öka svårighetsgraden på låtar även utan många ackord: På gitarr genom att tex använda fingerspel, separera bastoner från ackordet eller kompa med fjärdedelar och åttondelar istället för att lägga helnoter. På piano kan det dessutom handla om att utveckla ett spel med vänsterhanden för att få ett större flyt. 

Sången tränas individuellt men också med gemensamma låtar från olika genrer vi sjunger i kör varje lektion. 

Ge omdömen och förslag, Delta i gemensam sång, Sjunga eller spela instrument, Spela och ackompanjera, Anpassa och uppmärksamma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9