👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Energiomvandlingar och energikällor - åk 9 - 2017

Skapad 2017-10-02 10:56 i Da Vinciskolan Ale
Kopplat till läroboken spektrum
Grundskola 9 Biologi Fysik Kemi
Vi människor använder oerhört mycket energi. Det vanligaste sättet att få fram energi är att använda den energi som finns lagrad i jordskorpan i form av olja, gas, kol och uran. Men idag använder vi jordskorpans lagrade energi i snabbare takt än energi hinner lagras på nytt. Vi måste därför börja använda förnyelsebara energikällor som sol, vind och biobränslen för att i framtiden kunna få fram den energi vi behöver. Energi är också en stor miljöfråga. Vi behöver ta ställning kring energifrågor i samhället och kunna motivera dessa ställningstagande utifrån olika aspekter.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Redovisningsform

 • Skriftligt Förhör på energiformerna. Du ska känna igen olika energiformer och ge exempel på dem. Beräkningar för läges och rörelseenergi. Energiomvandlingar.
 • Större summativt Kunskapsförhör- Ta ställning, kommunicera, granska. Du ska utifrån ett faktablad ta ställning inom området energi/miljö. Du kommer jämföra olika energikällor och resonera kring dessas för- och nackdelar, där du ska använda dig av dina kunskaper och ett faktablad. Denna uppgift lämnas in som slutuppgift. 
 • Häfte 2 " Sökt fakta om energikällor" lämnas in på provdagen.

 


Syfte -Förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

 

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

 

Undervisningens innehåll

 

 • hur energin från solen flödar genom naturen och samhället samt hur den omvandlas mellan olika energiformer
 • att energi inte kan förstöras utan endast omvandlas mellan olika former
 • vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara energikällor
 • olika sätt att producera energi samt deras för- och nackdelar för miljön samt vilka hållbara sätt det finns att producera energi i framtiden
 • hur vårt sätt att använda fossila bränslen påverkar jordens klimat
 • hur vår livsstil påverkar jordens klimat
 • hållbar energiförsörjning.

 

Detta gör vi genom:

 • genomgångar, filmer, texter,
 • diskussioner i mindre och större grupper
 • Övningar - både skriftliga och laborativa för att bekanta dig med energiformer, energiomvandlingar och energikällor
 • söka information utifrån olika perspektiv på de olika energikällorna
 • Vi övar på "ta ställnings, granska kommunicera-  uppgift" där ställningstagandet måste motiveras.

Material:

 

 • Häfte ( två st)
 • pptx om arbete, effekt, energikällor, energiomvandlingar
 • pptx om att skriva en " Granska, kommunicera, ta ställning -text"
 • Kamratbedömningen/ självbedömning på din övningstext
 • Boken kap 9.1-9.2
 • Boken kap 11 (hela)

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 1. Energiformer
 2. Elektrisk energi
 3. Mekansik energi, lägesenergi, rörelseenergi
 4. värmeenergi
 5. strålningsenergi
 6. kemisk energi
 7. kärnenergi
 8. energiomvandlingar
 9. generator
 10. energiprincipen
 11. verkningsgrad
 12. arbete
 13. nyttig energi
 14. tillförd energi
 15. effekt
 16. energikällor
 17. icke förnyelsebara energikällor
 18. förnyelsebara energikällor
 19. växthuseffekten
 20. växthusgaser
 21. koldioxid
 22. härdsmälta
 23. radioaktivitet
 24. motivera
 25. aspekter
 26. fördelar 
 27. nackdelar
 28. förklara i flera led

 

 


Mekanikens gyllene regel - Det man vinner i kraft, förlorar man i väg.


fysikaliskt arbete - Fysikaliskt arbete utförs när man övervinner en kraft och förflyttar ett föremål.


Mekanisk energi- Gemensamt namn för lägesenergi och rörelseenergi.


Effekt- Effekt är det arbete som utförs på en viss tid.


Lägesenergi- Den energi som ett föremål har genom sitt läge.


Rörelseenergi-Den energi som ett föremål i rörelse har.


Kemisk energi- Den energi som finns lagrad i kemiska föreningar.


Energiprincipen- Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.


Verkningsgrad- Anger hur stor andel av tillförd energi som omvandlas till nyttig energi.


Förnybar energikälla-energikällor som förnyas av solen.


Biobränslen- Gemensamt namn för ved, ris, sly havre, halm och snabbväxande energiskog.


Jordvärme- Använder värmen i marken som energikälla.


Bergvärme- Utnyttjar värmen som finns i berggrunden som energikälla.


Luftvärme- Använder den värme som finns i utomhusluften som energikälla.


Vindkraft- Använder sig av energin i vinden som energikälla.


Icke förnybar energikälla- Energikälla som kommer ta slut.


Växthuseffekten- Förklarar varför jordens medeltemperatur är högre än den skulle ha varit utan atmosfär.


Fossila bränslen- Finns lagrade i jordskorpan, exempelvis kol, olja och naturgas.

 

 

Uppgifter

 • Vattenkraftverk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Fy Bi Ke
Fysik år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.