👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Åk 8 - Kap 2 - Bråk och potenser

Skapad 2017-10-02 12:59 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 8 Matematik
Vi repeterar bråk samt lär oss om potenser. Du lär dig begrepp som exempelvis blandad form, minsta gemensamma nämnare, bas, exponent, tiopotens och grundpotensform.

Innehåll

Tidsplan kap 2

v 42    2.1 + 2.2
v 43    2.3 + 2.4
v 44    LOV
v 45    Arbetsmarknadskunskap + 2.4
v 46    2.5 + 2.6
v 47    2.6 +  repetition
v 48    repetition + prov

Repetitionssidor att träna på inför prov kap 2 (på lektionstid eller hemma):

 • Sammanfattning s 98
 • Blandade uppgifter s 100
 • Träna mer s 103
 • Repetition s 309-310(uppgift 12-22)

Repetitionssidor att träna på inför prov kap 1(på lektionstid eller hemma):

 • Sammanfattning s 50
 • Blandade uppgifter s 51-54
 • Träna mer s 56-58
 • Repetition s 307(uppgift 41-11)
 • Sammanfattning %

Filmer

2.1 Jämföra och räkna med bråk
2.2 Addition och subtraktion av bråk
2.3 Multiplikation av bråk
2.4 Division av bråk
2.5 Potenser
2.6 Tiopotenser

 • Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer.
 • Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt.
 • Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4.
 • Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå.
 • OBS. Om du jobbar i basboken är det viktigt att du efter varje avsnitt gör nivå 1 i boken.

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.
 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer jobba, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.
 • Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov
 • Boken finns inläst hos inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken
 • Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.
 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund
 • Du kan titta på genomgångar på filmer (Matematikboken X)
 • Träna extra eller repetera på webbappar
 • På Studi kan du titta på matte filmer och göra övningar på olika språk.

Mål

 • Kunna använda olika strategier för att jämföra storleken hos tal i bråkform
 • Kunna utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform
 • Kunna reflektera över resultatet vid beräkningar med tal i bråkform
 • Kunna uttrycka tal i potensform och grundpotensform
 • Kunna utföra beräkningar och tal i potensform
 • Kunna värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang