👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Gräshoppan ht 2017

Skapad 2017-10-02 13:13 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö98)

Innehåll

Tema: Trulle

Varför valde vi temat?:

Vi har valt att arbeta med Trulle för att det är ett bra material när man arbetar extra mycket med språk samt bra förberedelse inför skolstarten. Materialet stimulerar barnens fantasi och inspirerar till lek. Dessutom tycker barnen det är väldigt roligt och spännande.

 

Vad har vi för syfte med temat?

 

Vi vill leka in barnens språkmedvetenhet och förbereda barnen för läs och skriv inlärningen. I temat ingår även mycket matematik, motorik, natur/teknik samt värdegrundsarbete. Vi vill med leken i fokus väcka barnens nyfikenhet, vilja att lära, tro på sin egen förmåga och starka deras självkänsla samt förbereda dom så mycket som möjligt inför skolstarten.

Normer och värden

Så här arbetar vi:

Barnen får ta med Trulle hem över en helg. Där får dom ta hand om honom och ha ansvaret att han har det bra. Trulle är med i allt vi gör på Gräshoppan.Han är en viktig del i barnens lek och vardag på avdelningen.

Vi har hjärtestunder på avdelningen där vi leker in hur vi ska vara mot varandra. Barnen får komma med lösningar på olika dilemman. Vi pratar om känslor och hur Världens bästa kompis är.

Trulle är en bra förebild på hur en kompis ska vara. Vi lär oss att ha en ömsesidig respekt gentemot varandra.

Vi är hjälpsamma och empatiska mot varandra.

Motorik

Så här arbetar vi:

Tillsammans med Trulle är vi ute  i naturen/ skogen, där vi leker och lär. I Trulles magiska låda finns olika kluriga uppdrag, där vi använder oss av kroppen och knoppen.

Tillsammans med Trulle besöker vi  badhuset, stadens fina lekplatser samt har idrott ute och inne.

Språk och kommunikation

Så här arbetar vi:

Vi utgår från Trulles stora sagobok. Vi diskuterar kring bilderna och sjunger Trulles sånger. När barnen har haft Trulle med sig över helgen får dom berätta vad dom har lekt tillsammans för sina kompisar.

Tillsammans med Trulles vän Rim- Tim jobbar vi med rim, bokstäver och ord.

Språket används alltid.

Matematik

Så här arbetar vi:

I Trulles magiska låda finns små hemliga matematiska uppdrag, som vi leker och utför tillsammans på förskolan eller ute i naturen. Vi jobbar med siffror, antal, former, lägesord mm.

Natur och teknik

Så här arbetar vi:

 Eftersom Trulle tycker mycket om att vistas ute i naturen , så blir detta en självklar del av vårt tema.

I skogen leker vi styrda och fria lekar. Inom tekniken skapar vi på olika sätt det barnen är intresserade av och önskar. Vi använder oss av naturmaterial och inköpt material. Barnen får prova på att använda sig av olika sorters verktyg. Vi bygger, ritar, målar, formar, slipar, borrar etc. Det blir både troll, tavlor, klockor mm. Vi utgår från barnens tankar och ideer.

Till våren kommer vi och Trulle ha sammarbete med Fredriksdals Frilufsmuseum. Där vi får träffa djuren på nära håll, leka och lära oss och prova på hur man levde föritiden.

Förmågan att leka (prioriterat mål 2017-18)

Så här arbetar vi:

Trulle inspirerar barnen till lek och vi pedagoger leker med barnen.

När vi startade upp temat blev vi alla förvandlade till Trullungar. Vi fick komma in i Trulles sagovärld och på så vis lagt grunden för leken i fokus.

 Barnens tankar, intresse och idéer utspelas i Trulles magiska värld. I den kan allting hända.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016