👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation 18/19

Skapad 2017-10-02 13:28 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

   dina kunskaper:

*   i det svenska språket i tal och skrift.

    din förmåga att:

*  kommunicera och anpassa ditt språk till olika sammanhang och för olika syften.

*  utveckla tal, skrift, teckenstöd och olika hjälpmedel för att kommunicera t.ex samtalsmatta.

*  utveckla din läsförmåga och ditt intresse för att läsa och skriva.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att bidra i att:

*  föra ett samtal om olika ämnen genom att ställa frågor, svara och uttrycka önskningar.

*  läsa, skriva och beskriva texter med hjälp av stödord, bilder och tecken.

*  använda digitala kommunikationsverktyg t.ex iPad.

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att enskilt och i olika grupper:

* samtala om händelser i din vardag med stöd av bilder,tecken som stöd och samtalsmatta.

* skriva texter för olika syften med hjälp av bilder, stödord och teckenstöd.

* använda iPad för att läsa. skriva och träna med olika appar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9